Ett mer slutet Myndighetssverige med mindre insyn. Det kan bli följden av en ny lag som idag väntas röstas igenom i riksdagen. ”Man delar man ut nya hemligstämplar till mängder av svenska myndigheter”, säger Peter Eriksson (MP), ordförande i konstitutionsutskottet, KU.

TT

– Man delar man ut nya hemligstämplar till mängder av svenska myndigheter, säger Peter Eriksson (MP), ordförande i konstitutionsutskottet, KU.

Sverige har redan blivit hemligare under regeringen Reinfeldt – det finns det siffror på. Sedan 2009 har 69 ändringar gjorts i offentlighets- och sekretesslagen, som var och en mer eller mindre försämrat allmänhetens möjlighet till insyn, enligt en sammanställning som gjordes av KU i fjol. 

Men den nya lagändring som väntas beslutas idag är betydligt mer omfattande.

– Det handlar inte om att tälja med kniv - det här är ett yxhugg som kraftigt kommer att begränsa möjligheten att granska svenska myndigheter, säger Peter Eriksson.

I korthet handlar det om att Sverige bygger ut sina sekretessregler för att svenska myndigheter ska kunna delta i internationella samarbeten. Sekretess ska framöver generellt gälla om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i samarbetena försämras om uppgifterna röjs.  Det betyder exempelvis att det kan räcka med en anmodan från en myndighet i ett annat EU-land för att handlingar ska sekretessbeläggas i Sverige.

– Det kan handla om att Läkemedelsverket får uppgifter om att ett läkemedel kan vara farligt, men att motsvarande myndigheter i ett annat EU-land anser att detta ska hållas hemligt. Då kommer det inte ut till allmänhetens kännedom.

M-riksdagsmannen Andreas Norlén, ledamot i KU, försvarar lagändringen:

– Om vi inte kan acceptera att vi inte alltid får som vi vill när det gäller öppenheten - då kan vi heller inte delta i internationella samarbeten, säger han.

Idag deltar Sverige i en rad samarbeten. Har vi förvägrats uppgifter eller hållits utanför hittills?

– Det kan jag inte svara på. Det här handlar om att blicka framåt och göra lagstiftningen tydligare.

Lagändringen väntas röstas igenom idag. Bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot.

Tryckfrihetsexperten: ”Väldigt illavarslande”

Ändringen i sekretesslagen innebär att myndigheter inte får lämna ut uppgifter om detta ”kan antas försämra” Sveriges möjligheter att delta i internationella samarbeten.

– Det är väldigt illavarslande att man inför en så generell regel och med så svagt rekvisit. Att ”försämra” kan ju innefatta vilken skitsak som helst, säger journalisten och tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

Han påminner om varför den svenska offentlighetsprincipen från slutet av 1700-talet fortfarande är viktig.

– Då gjorde man upp med despotism och med att allt sköttes i slutna rum. Man insåg att allmänhetens insyn gör att myndigheterna skärper sig, hushåller bättre med våra resurser och följer regler och författningar när de fattar beslut. Och det behovet är absolut inte mindre i dag.

En annan som reagerar är Piratpartiets partiledare Anna Troberg, som på Twitter skriver till Metro att det är en "gräslig utveckling":

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset