Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för varningssystemet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Arkivbild.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för varningssystemet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Arkivbild.

Ljudsignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, ska genomgå en teknisk uppdatering. Under tiden som arbetet pågår kommer VMA-systemet i kommunerna Stockholm, Solna, Sundbyberg och Lidingö inte att fungera fullt ut.

– Vi går över till Rakelsystemet (ett digitalt kommunikationssystem). Det är ett system som används av många aktörer i samhällets krishantering – polis, länsstyrelse, räddningstjänst och så vidare. Det här är ett byte man gör i hela landet, men det sker gradvis, säger Veronica Sandström, kommunikationschef vid Storstockholms brandförsvar.

Viktigt meddelande till allmänheten kommer fortfarande att fungera via radio, TV, sms och talmeddelande till fasta telefoner. Arbetet med uppdateringen påbörjas den 4 april och beräknas vara klart i början av maj.

Varningssystemet testas var tredje månad, senast var i början på mars.

JANERIK HENRIKSSON / TT
VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, fungerar i dag även via sms. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Hesa Fredrik