Kungen och prinsessan Estelle under firandet av kung Carl Gustafs 69:e födelsedag i maj i år. Frågan är om hon en dag kommer att bli statschef, precis som morfar.
Kungen och prinsessan Estelle under firandet av kung Carl Gustafs 69:e födelsedag i maj i år. Frågan är om hon en dag kommer att bli statschef, precis som morfar.

Ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet har för första gången gått ihop och skrivit en gemensam motion till riksdagen – om att avskaffa monarkin. ”Monarkin är en kvarleva från en tid då Sverige inte var en demokrati”, säger Yasmin Larsson (S) i ett pressmeddelande.

Bakom motionen, som är den första flerpartimotionen om införande av republik, står förutom Yasmin Larsson, riksdagsledamot och ordförande i Republikanska föreningen (S), Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP), Maria Weimer, riksdagsledamot (FP), och Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot (V).

I motiveringen till motionen står att läsa: 

”Vi i Sverige har länge kämpat för jämlikhet och det har skapat ett samhälle där framgång bygger på individens egna meriter snarare än på privilegier och släktskap. Vårt statsskick innebär dock fortfarande att landets högsta offentliga ämbete, det som statschef, går i arv inom en utvald familj. Monarkin går inte att förena med demokrati, jämlikhet och medborgerliga rättigheter. Vi menar att rätten att representera Sverige inte ska kunna ärvas. Den kan enbart ges genom demokratiska processer.”

► LÄS MER: Nya prinsen stärker inte monarkin

– Monarkin är en kvarleva från en tid då Sverige inte var en demokrati. Den står för en ytterst förlegad syn på att en familj i Sverige anses vara högre uppsatt och mer värd än alla andra. Därför är det glädjande att se att allt fler människor nu engagerar sig i frågan och aktivt tar ställning för ett demokratiskt, jämlikt och modernt statsskick, säger Yasmine Larsson.

Miljöpartiets Niclas Malmberg säger i pressmeddelandet: 

– Det har nu gått över 40 år sedan Torekovkompromissen träffades, med dess innebörd att monarkin behölls men utan konstitutionell makt. Kompromissen var vad som var möjligt att åstadkomma då, men 13 riksdagsval senare och med helt nya generationer av parlamentariker, måste vi nu kunna gå vidare och få bort denna rest av ett fördemokratiskt statsskick.

Mia Sydow Mölleby (V) välkomnar en bred överenskommelse.

– Det är bra att vi lägger en motion med ledamöter från flera partier. När vi väl ska rösta om saken hoppas jag att ännu fler är med, säger hon.

► LÄS MER: Ja till monarkin – men låt Vickan ta över

Likaså Folkpartiets Maria Weimer.

– Det är bara genom att sträcka oss över partigränserna som vi kan åstadkomma en förändring i vårt statsskick.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik