Hit går  tågmiljarderna Alliansens partiledare Göran Hägglund, (KD), Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP) och Annie Lööf (C), berättade i går om de planerade tågsatsningarna.
Hit går tågmiljarderna Alliansens partiledare Göran Hägglund, (KD), Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP) och Annie Lööf (C), berättade i går om de planerade tågsatsningarna.

I går presenterade regeringen sin järnvägssatsning – 55 miljarder till byggandet av Ostlänken mellan Stockholm och Linköping, dubbelspår mellan Göteborg och Borås och höjda anslag för järnvägsunderhåll.

Under en tågturné till Linköping i går presenterade regeringen sin satsning Sveriges järnvägar. Alliansledarna vill investera 30 miljarder i byggandet av Ostlänken, en snabbjärnväg mellan Järna söder om Stockholm och Linköping, och 5 miljarder i  dubbelspårsutbyggnad på sträckan Göteborg och Borås, med Mölnlycke–Bollebygd som första etapp. Målet är att förbättra pendlingsmöjligheter och kommunikationerna till flygplatserna Skavsta och Landvetter. 

Tågsatsningen mottogs med glädje från många håll, även från oppositionen.  

– Det är bra om regeringen vill börja bygga Ostlänken. Vi socialdemokrater har föreslagit det i flera år och regeringspartierna har röstat ner det. Det är bra att de nu har ändrat sig, säger Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. 

Regeringen föreslår också att anslagen för järnvägsunderhåll höjs – med 20 miljarder. Välbehövt, menar Håkan Westerlund, trafikforskare och föreståndare för Centrum för drift och underhåll på KTH. 

– Det bästa sättet att öka kapaciteten är att ge sig på det befintliga järnvägsnätet, inte att bygga nytt. Därför är det helt rätt att man gör den prioriteringen, säger han. 

Ostlänken och spårutbyggnaden Göteborg–Borås kan vara en första etapp mot en ny snabbare tågförbindelse mellan Göteborg och Stockholm. Men några höghastigshetståg är inte aktuella i nuläget. Se mer i tilläget här intill. 

Regeringens samlade infrastruktursatsning presenteras den 20 september.

Snabbtåg – men inte höghastighetståg

Nya Ostlänken ska anpassas för tåghastigheter på upp till 250 kilometer i timmen, enligt regeringen. Men med höghastighetsspår skulle man kunna köra i 320. Att regeringen väljer att inte statsa på höghastighetsspår kritiserades i går av Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Enligt Per Kågesson, professor i miljösystemanalys vid KTH, kan valet bero på ekonomi. Höghastighetståg kräver raka banor vilket gör dem dyrare att bygga. Med högre hastigheter ökar också risken för tågskador under vintern.  

– Slutligen går det åt mer energi när man kör riktigt snabbt, så det kan vara så att 250 kilometer är ett bättre val än 350 kilometer. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset