Det är 624 år sedan senast. Men sedan den heliga Birgitta helgonförklarades 1391 kommer nu Sverige att få sitt andra helgon efter att påven utfärdat ett dekret om att Elisabeth Hesselblad ska få upphöjelsen.

 

"Hon är verkligen en förebild på konkret barmhärtighet. Mitt under den tyska ockupationen av Rom gömde hon flera judar i klostret på Piazza Farnese och ordnade där en provisorisk synagoga. Staten Israel har tillerkänt henne — som en av få svenskar — utmärkelsen Righteous among the Nations", skriver Anders Arborelius, biskop för den katolska kyrkan i Sverige, i ett pressmeddelande.

Påve Franciscus inledde för en vecka sedan katolska kyrkans så kallade jubelår med just barmhärtighet som tema.

Maria Elisabeth Hesselblad föddes 1870 och dog i Rom 1957. Hon saligförklarades — sista steget före helgonförklaring — av påve Johannes Paulus II 2000.

Hon arbetade som sjuksköterska i USA när hon övergick till den katolska kyrkan. Hesselblad grundade en ny variant av ordern Birgittasystrarna. Den har verksamhet i Rom, Djursholm, Falun, Åbo samt en rad andra städer i världen.

Hesselblad har bland annat också arbetat mycket med att reformera Birigittinerordern med betoning på kontemplation, välgörenhet till behövande samt kristen enhet.

Exakt datum för helgonförklaringen är ännu inte fastlagt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset