Väduren (21 mars – 20 april)
Du kan få besök av långväga gäster. Något har grumlat ditt omdöme.

Oxen (21 april – 21 maj)
Öm samvaro med hjärtevännen kan få många Oxar att glömma diverse vardagsbekymmer i dag.

Tvillingarna (22 maj – 21 juni)
Du bör betona att familjeintressen står i fokus. De planetariska impulserna är övervägande goda.

Kräftan (22 juni – 23 juli)
Möjligen kommer du att behöva avfärda något du själv uppfattar som viktigt.

Lejonet (24 juli – 23 augusti)
I tecknet förekommer tydliga indikationer på att sämjan är på väg att stärkas, att låta saker mogna en tid är ofta bra.

Jungfrun (24 augusti – 23 september)
De astrala influenserna försöker förmå dig att vara på din vakt. Du är just nu rätt påhittig.

Vågen (24 september – 23 oktober)
Möjligen kommer du att behöva lockas av mer praktiska projekt.

Skorpionen (24 oktober – 22 november)
Dagen tycks kunna föra med sig något speciellt för din del!

Skytten (23 november – 20 december)
Låt inte andras obeslutsamhet få smitta av sig på dig. Du kan vara i behov av att granska allt särskilt noga.

Stenbocken (21 december – 20 januari)
Du måste nu låta något speciellt försjunka i glömskans natt, du är stöttad av planeterna.

Vattumannen (21 januari – 19 februari)
Vattumän känner sig i behov av självrannsakan. Inget hindrar dig från att avfärda något du själv uppfattar som viktigt.

Fiskarna (20 februari – 20 mars)
Du har vind i seglen. Ditt självförtroende är gott.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset