Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och statsminister Stefan Löfven (S) besöker Näringslivscentrum i Katrineholm.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och statsminister Stefan Löfven (S) besöker Näringslivscentrum i Katrineholm.
Politik TT

Regeringen vill flytta ut sju myndigheter, helt eller delvis, från Stockholm till andra orter i landet. Det gäller bland annat delar av Strålsäkerhetsmyndigheten, till Katrineholm.

Uppemot 350 jobb berörs. Facken är kritiska och myndigheterna frågande.

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade vid en pressträff i Katrineholm en lista över myndigheter eller delar av myndigheter som ska omlokaliseras.

Det har varit en stockholmsfixering och det har varit dåligt, säger Stefan Löfven.

Först på listan är delar av Strålsäkerhetsmyndigheten, där 120 anställda ska arbeta i Katrineholm.

Andra myndigheter som kommer att flyttas är Polarforskningssekretariatet till Luleå, Myndigheten för kulturanalys till Göteborg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor till Växjö, delar av ESF-rådet till Gävle, delar av Universitets- och högskolerådet till Visby och delar av Tillväxtverket till Östersund.

Totalt rör det sig om 300–350 jobb.

Tillsammans med tidigare beslut om att utlokalisera delar av SCB och E-hälsomyndigheten, om Fastighetsmäklarinspektionen och myndigheten för familjerätt, handlar det om över 500 jobb.

Mer kommer

Vi är på inget sätt färdiga med det här arbetet. Vi kommer att fortsätta att arbeta med omlokaliseringar, säger Ardalan Shekarabi.

För Stefan Löfven handlar det i första hand om att bygga legitimitet för statens gärning, mindre om rena arbetsmarknadsåtgärder.

Utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet och tilltron till staten, anser Löfven.

Kritiska fack

Facken är precis som vid tidigare flyttar kritiska.

Vi håller med om ambitionen, mer statlig service runt om i landet, säger ST:s ordförande Britta Lejon.

Men det kan ske på mycket bättre sätt.

Anställ fler poliser, mer personal till exempelvis försäkringskassorna. Där finns stora behov, säger Lejon.

Även akademikernas fack Saco-S går hårt åt beslutet.

"Tidigare erfarenheter av att omlokalisera visar att det är mycket kostsamt att och att verksamheterna påverkas negativt. Detta har tunga expertmyndigheter som Riksrevisionen och Statskontoret visat i utredningar. Regeringen borde lyssna experterna och avbryta planerna på att flytta ut myndigheter", skriver Saco-S ordförande Lena Emanuelsson.

Oklara effekter

Cheferna på de berörda myndigheterna har bara haft vetskap om regeringens planer en kort tid. Det är knappast klackarna i taket.

Hur delar av flytten av Strålsäkerhetsmyndigheten ska ske är oklart:

Det finns inget antal sagt, utan vi har fått i uppdrag att omlokalisera visa verksamheter så mycket som möjligt. Vi ska analysera först, men mycket kommer att vara kvar i Stockholm, säger generaldirektören Mats Persson.
Vi har ju väldigt mycket spetskompetens och en stor andel disputerade anställda. Och hur lätt det är att rekrytera till Katrineholm det vet inte vi.

Tongångarna är ungefär desamma på Polarforskningssekretariatet.

Jag vet inte riktigt vad jag tänker. Vi har en välfungerande verksamhet i Stockholm med närhet till lärosätena Stockholm och Uppsala. Vad det här betyder är lite tidigt för mig att göra en klok analys av, för det här beskedet kom i stort sett för oss i dag, säger sekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck.

Centerpartiet och Vänsterpartiet tycker dock att regeringen går alltför långsamt fram, jämfört med landsbygdskommitténs förslag om 10 000 utflyttade jobb inom 7 år.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och statsminister Stefan Löfven (S) besöker Näringslivscentrum i Katrineholm.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och statsminister Stefan Löfven (S) besöker Näringslivscentrum i Katrineholm.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset