Hur bra är USA egentligen, internationellt sett?
Hur bra är USA egentligen, internationellt sett?

Amerikaner gillar ofta att säga att USA är världens bästa land. Men hur bra är USA egentligen, internationellt sett? Metro har kollat på några av siffrorna.

USA. Det fria landet. Möjligheternas land. Ja, kärt land har många namn. Och i många amerikaners ögon är USA utan tvekan världens bästa land. Men hur bra är USA egentligen internationellt sett? Metro har tittat på några av de globala index som finns för att se var USA placerar sig där.

Löner

Heltidsanställda i USA har i genomsnitt världens näst högsta löner. Det bör påpekas att dessa siffror dock inte tar hänsyn till hur lönerna är fördelade. Ett fåtal med väldigt höga löner kan till exempel innebära att den genomsnittliga lönen går upp även om många är fattiga.

 

HDI

Human Development Index, HDI, är ett index som används för att mäta ett lands välstånd. Till skillnad från till exempel BNP tar HDI hänsyn även till faktorer som förväntad livslängd och utbildningsnivå. I 2015 års HDI-index hamnar USA högt, men knappast högst. Där finner vi nämligen vårt grannland Norge.

 

Democracy Index

Democracy index är ett index som varje år tas fram av The Economist intelligence unit och som med hjälp av 60 olika faktorer, som hur fria valen är, försöker räkna ut hur demokratiska olika länder i världen är. Där hamnar USA på plats 20.

 

Jämlikhet

Ginikoefficent är ett ekonomiskt mått som försöker gestalta ett lands grad av ekonomisk jämlikhet när det kommer till inkonster. Ett mått av 0 procent innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar, det vill säga total jämlikhet. 100 procent innebär total ojämlikhet. Här placerar sig USA långt ner på listan, närmare bestämt på plats 97.

 

Jämställdhet

Sedan 2006 har World economic forum varje år satt ihop sitt Global gender gap index, som med hjälp av en serie faktorer försöker visa på hur jämställt ett land är. Faktorer som inkluderas är bland annat politiskt inflytande och hälsa. Ett resultat på 1 innebär total jämställdhet eller bättre för kvinnor i landet. USA hamnar på plats 31.

 

Det slutgiltiga resultatet

Metro har valt ut indikatorer som är trovärdiga och som innehåller många länder. Indikationerna Metro har valt ger en bild av USA:s ställning på vissa punkter, men kan av uppenbara skäl inte ge en till 100 procent allomfattande bild av landet. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik Ekonomi