Enligt Helen Larsson på Svenska Bostäder ägs gaturummet av män i Husby Centrum, det vill hon ändra på.
Enligt Helen Larsson på Svenska Bostäder ägs gaturummet av män i Husby Centrum, det vill hon ändra på.

Den nya stadsplaneringen för Husby centrum ska göra området tryggare och mer tillgängligt för kvinnor, detta innebär bland annat att männens kafé får flytta på sig.

Helen Larsson arbetar på Svenska Bostäder, de äger Husby centrum som ska renoveras och planeras om. Enligt Larsson är det dags att kvinnor tar plats i Husby:

– Vi ser en tydlig gatu-maktordning i Husby där det mest är unga män som syns och bestämmer. Kvinnor har sagt till mig att de känner sig otrygga när de kommer upp vid tunnelbanan, säger Larsson till Metro.

► LÄS MER: Unga feminister: Vi är rent ut sagt förbannade

Precis vid tunnelbanan vid Husby centrum ligger det ett kafé där många av traktens män håller till. Enligt Larsson medför detta en stor social kontroll av alla kvinnor som kommer upp från tunnelbanan, de känner sig övervakade.

– Därför har vi valt att flytta kafét till en annan plats. Vi kommer även att jobba mycket med belysning så att alla ska känna sig trygga och utforma torget med aktiviteter som lockar kvinnor. Vi vill att kvinnor ska våga sig ut och ta plats i Husby centrum, jag tror att alla tjänar på det.

► LÄS MER: Polisens arbetsmetoder bidrog till spänningarna i Husby

Svenska Bostäder kommer att träffa forskare och arkitekter under den närmsta tiden för att diskutera hur ett jämställt centrum skulle kunna se ut. Den nya stadsplaneringen beräknas vara klar 2020.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset