Bernth Uno slipper måla om huset.
Bernth Uno slipper måla om huset.

Länsstyrelsen har upphävt Mjölby kommuns beslut om det rikskända gula huset i Skänninge. Därmed behöver Bernth och Nadja Uno inte måla om.

I dag kunde Bernth och Nadja Uno i Skänninge äntligen pusta ut. 

Som SVT har uppmärksammat har länsstyrelsen beslutat att upphäva Mjölby kommuns beslut om att tvinga dem att måla om sitt gultonade hus.

– Det känns fantastisk bra. Det är ett ok som har legat över mig sedan den 23 mars när kommunen tog beslutet. Nu är det bara att gå vidare, säger en glad Bernth Uno, till Metro.

LÄS MER: Därför är Bernths hus inte tillräckligt svenskt

►LÄS MER: Tvingades måla om – nu kommer miljardär till undsättning

I beslutet skriver länsstyrelsen:

”Länsstyrelsen bedömer att det omfärgade huset, på grund av sin starka och tonade kulör, ger ett avvikande intryck mot den omgivande bebyggelsen i området. Det bedöms också i viss utsträckning påverka riksintresset negativt genom att husfärgen visuellt tar uppmärksamhet från det landskap med fornlämningsmiljöer i närområdet som utgör grunden för riksintresset. Den visuella påverkan bedöms dock inte vara sådan att den kan anses utgöra en påtaglig skada på riksintresset.”

Det var i vintras som det gulmålade huset i Skänninge i Mjölby blev rikskänt.

Bernth och Nadja Uhno hade målat sitt hus i gulröda nyanser, tonat från mörkt till ljust. Men kommunen ansåg att färgsättningen inte passade in i omgivningen, bland annat eftersom villan ligger granne med ett klosterområde från 1200-talet med riksintresse.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset