All over press/privat

"Jag står i omklädningsrummet och har precis fått på mig kalsongerna när jag hör skratten bakom mig. Jag vänder mig om och ser en mobilkamera riktas mot min halvnakna kropp. Paniken sprider sig i kroppen när jag ser klasskamratens hånfulla leende". Orden kommer från en elev på mellanstadiet.

Denna gången var det bara en låtsaslek. Det fanns inga bilder som kunde spridas ut i internätrymden. Men känslan kommer leva kvar hos det utsatta barnet, tänk om det är på riktigt nästa gång...

På flera gymanläggningar har man i dag förbjudit fotografering i omklädningsrummen då man vill värna om kundernas trygghet. Man anser att man är mer sårbar i omklädningsrummet än ute på träningen och att långt ifrån alla vill hamna på bild när man är halvnaken eller svettig. Samtidigt tvingas barn och ungdomar flera gånger i veckan att exponera sig i sin nakenhet i skolornas omklädningsrum runt om i landet.

LÄS MER: Ny studie: mobilförbud i skolan ger högre förbud

Under senare år har det genomförts undersökningar som visar att många elever hoppar över att duscha i skolan. Ett av skälen som framkommer är att de är rädda att bli smygfotograferade eller filmade. Det har förekommit fall där elever blivit fotograferade eller filmade i smyg av andra elever vid omklädning eller dusch. De har blivit hotade med att materialet ska läggas ut på sociala medier och i vissa fall har hoten blivit till verklighet.

Sedan 2013 är kränkande fotografering ett brott och skolan är skyldig att polisanmäla. Frågan jag ställer mig är varför skolorna låter eleverna ha med sig sina mobiler in i omklädningsrummen? För mig är det helt obegripligt. Kanske är det så att man som vuxen har glömt hur det var att stå där naken och exponerad i en av sina känsligaste perioder i livet?

Skollagen säger följande: ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.” (Skollagen kap 5 §3)

LÄS MER: Badvakter är inga barnvakter – inför mobilförbud på landets alla badhus

De flesta barn och unga trivs i skolan och är inte rädda för att bli utsatta eller kränkta. Men trots att det enligt lag är en rättighet att känna sig trygg i skolan är det långt i från alla barn som känner så. Friends rapport från 2015 visar att var fjärde elev på mellanstadiet ibland är orolig för att bli illa behandlad. En plats som många upplever som otrygg är skolans omklädningsrum. Detta är ingen nyhet, Skolinspektionen slog fast redan 2012 att det var viktigt för skolorna att vidta konkreta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling i samband med dusch och ombyte. Trots det fortsätter omklädningsrummet att vara en ångestladdad plats för många elever. Detta är ett faktum som rimmar väldigt illa med den glädje som jag som lärare i idrott och hälsa vill att eleverna förknippar med ämnet.

Vi som arbetar inom skolan måste gör vårt yttersta för att säkra elevernas trygghet. Att låta eleverna ta med sina mobiler in i omklädningsrummet anser jag strider mot skolans skyldighet att arbeta för att motverka kränkande behandling. Min önskan är att inget barn ska känna sin integritet hotad i skolan - därför bör ingen skola tillåta mobiltelefoner i omklädningsrummen.

Jessica Brissman

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset