Samhället måste gripa in och styra upp användningen av hoverboards. Vakna upp och agera innan för många har skadats, skriver insändarskribenten.

Lyssnade på Sveriges Radio om hoverboards, olyckorna och de lösa kraven på dessa fordon. Vi möter nu vuxna, och till och med barn, som kommer körande på trottoarer och gångvägar praktiskt taget utan koll på omgivning.

Dessa oskyddade förare är en hälsorisk för både sig själva och för andra fotgängare och trafikanter. Nu måste samhället gripa in och styra upp användningen av hoverboards så att de klassas som fordon. Åker man på en måste man vara försäkrad både för egen del och för andra som kan skadas.

Sjukvårdskostnaderna ska belasta försäkringen och inte samhällets vårdkostnader, som redan nu är överbelastade. Och man bör sedan sätta en åldersgräns, som till exempel på mopeder.

En erfaren trafikant

Vill du nå ut till Metros miljonpublik? Läs här om hur du gör för att skicka in en insändare.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Insändare