”Inför motsvarande vab för nära anhöriga till äldre i behov av omsorg”, skriver insändarskribenten.
”Inför motsvarande vab för nära anhöriga till äldre i behov av omsorg”, skriver insändarskribenten.

Vi närstående borde ha rätten att vårda och sköta våra äldre anhöriga i till exempel max 20 dagar per år. Som vab – men för äldre, skriver dagens insändarskribent.

Inför motsvarande vab för nära anhöriga till äldre i behov av omsorg. Samhällets resurser räcker inte till för att erbjuda våra äldre kvalitativ omsorg och vård.

Vi närstående måste självfallet ta vårt ansvar att ställa upp för mamma och pappa när deras kroppar behöver stöd i diverse göromål. Samtidigt finns en policy att gamlingar ska stanna i sin bostad i det längsta. Självklart skulle det underlätta om den äldre själv fick bestämma att hon eller han inte klarar att bo kvar längre i det egna boendet.

I väntan på den reformen borde vi närstående kunna ha motsvarande vård av barn, som ger oss "rätten" att vårda och sköta våra äldre anhöriga i till exempel max 20 dagar per år. ÄRV, äldres rätt till välfärd garanterar de äldre kvalitativ och generell välfärd.

Bernt

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset