”Artikeln i Samhällsnytt tycker jag bäst kan beskrivas som desinformation eller som propaganda med en tydligt politiskt syfte, snarare än god och saklig journalistik”, skriver Stefan Klint, tillförordnad kyrkoherde i Annedals församling.
”Artikeln i Samhällsnytt tycker jag bäst kan beskrivas som desinformation eller som propaganda med en tydligt politiskt syfte, snarare än god och saklig journalistik”, skriver Stefan Klint, tillförordnad kyrkoherde i Annedals församling.

Enligt en artikel på sajten Samhällsnytt är ”kyrkporten stängd” för ”hemlösa svenskar” i Göteborg när tre kyrkor i staden under nattetid kommer hålla öppet för hemlösa. Satsningen riktar sig visserligen främst mot EU-migranter och papperslösa, men de inblandade nekar till att man skulle ha en policy om att stänga ute svenskar.

”Göteborgs kyrkor öppnar dörren för hemlösa – exkluderar svenskar”. Så lyder rubriken till en artikel som den högerpopulistiska nyhetssajten Samhällsnytt, tidigare Avpixlat, publicerade under måndagen och som sedan dess fått över 4 000 interaktioner på sociala medier.

LÄS MER: Nej, den här bilden visar inte ”Stina, 85”, som blivit ”misshandlad och rånad av tre asylinvandrare”

Artikeln handlar om att tre kyrkor i Göteborg kommer att ha en öppen lokal varje natt under tre månader åt de som inte har någon plats att sova på. I ett pressmeddelande som Göteborgs stad skickade ut den 22 november framgår det att projektet samordnas av Göteborgs räddningsmission och finansieras med en halv miljon kronor från Social resursnämnd. Pengarna kommer från stadens riktade insatser för EU-migranter och papperslösa i Göteborg.

Totalt tre församlingar, Carl Johans församling, Oscar Fredriks församling och Annedals församling, kommer att hålla öppet en månad vardera mellan klockan 22 och 07.

”För hemlösa svenskar är kyrkporten stängd”, skriver Samhällsnytt i sin artikel. Men det finns det inga belägg för, någonting Kyrkans tidning först uppmärksammade.

– Det här är ett speciellt upplägg vi har gjort tre gånger tidigare och som är riktat utifrån att vi har människor i Göteborgs stad som inte ryms inom trygghetssystemet. Är du EU-migrant så har du inte tillgång till de trygghetssystemen, säger Ragnhild Ekelund, samordnare för insatser till EU-migranter, Social resursförvaltning, till Viralgranskaren.

Enligt Ragnhild Ekelund är inte projektet specifikt riktat mot svenska hemlösa och det är få inom den gruppen som söker sig till kyrkorna. Men det är inte som att man stänger dörren för dessa, enligt Ekelund.

– Vi har öppet under en period, och förra året var det en del svenskar som kom in. Men målgruppen svenskar söker sig inte hit. Svenska hemlösa har ju trygghetssystem. Staden har cirka 1 300 platser för hemlösa, och ungefär lika många bland de upphandlade. Det här handlar om humanitära skäl under den kallaste perioden. Det är inte så att svenskar inte får komma in.

LÄS MER: Nej, det här är inte en 90-årig fattig pensionär som heter Selma

Samma sak säger de församlingar Viralgranskaren varit i kontakt med.

”Den planerade verksamheten är humanitär och diakonal till sin natur, det vill säga den är till för människor som saknar hem, som sover och vistas ute stora delar av dygnet och som behöver komma in för att få värme, oaktat deras etniska bakgrund eller nationalitet. Artikeln i Samhällsnytt tycker jag bäst kan beskrivas som desinformation eller som propaganda med en tydligt politiskt syfte, snarare än god och saklig journalistik”, skriver Stefan Klint, tillförordnad kyrkoherde i Annedals församling, i ett mejl till Viralgranskaren.

”Samhällsnytt har uppfattat fel. Kyrkan kommer att vara öppen för alla”, skriver Anna-Karin Höglind Daud, kyrkoassistent vid Carl Johans församling i ett mejl till Viralgranskaren.

I sitt faktablad Socialt boende 2017, som redovisar uppgifter om bland annat hemlöshet i Göteborg beräknade man att 4 600 personer inom kommunen saknar fast bostad och har försörjningsstöd eller låg inkomst och att 3 900 vuxna personer identifierades som hemlösa, varav 970 av dessa befann sig i akut hemlöshet. Akut hemlöshet, enligt Socialstyrelsens definition, omfattar personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller liknande boendeformer samt personer som sover i offentliga lokaler, utomhus i trappuppgångar eller tält.

Det här är inte första gången Viralgranskaren kunnat visa på att Samhällsnytt spridit falsk information. I november kunde Viralgranskaren visa på att sajten felaktigt rapporterat om att en skylt med samhällsinformation enbart skulle ha funnits att tillgå på arabiska och inte svenska. Och under onsdagen publicerade sajten en artikel som framställdes som ny, fast den egentligen rörde en dom som föll 2015. Den artikeln är nu uppdaterad.

När Kyrkans tidning når Mats Dagerlind, Samhällsnytts politiska redaktör, uppger han att det kan tyckas att de hårddragit lite i artikeln. Men han menar att de av egen erfarenhet känner till att dylik verksamhet är stängd för svenskar.

– Men vad frågan gäller är vilka grupper kyrkan riktar sig till. Det vi kritiserar är att man vänder sig till EU-migranter och papperslösa. Vi tycker inte att det är kyrkans uppgift att serva dem som upphäller sig här olagligt, säger han till Kyrkan nyheter.

Samhällsnytts artikel har nu belagts med ett textstycke om att de fått information om att inte svenskar stängs ute, men att ”Samhällsnytt erfar dock från liknande initiativ på andra orter att utsatta svenskar i praktiken ofta helt trängs undan när verksamheterna öppnas för hitresta tiggare och illegala invandrare”.

”Man säger från verksamhetsansvarig att dessa insatser är riktade till hitresta tiggare och illegala invandrare, inte utsatta svenskar som omfattas av andra trygghetssystem. Sedan har personer som velat framställa vår artikel som felaktig pressat verksamhetsansvarig på om man verkligen slår porten i ansiktet om det skulle dyka upp en hemlös svensk, vilket man inte konkret skulle göra. Men det innebär förstås inte att man inte kan skriva som vi gjorde utifrån vilka grupper verksamheter är riktad till.”, skriver Mats Dagerlind i ett mejl till Viralgranskaren och menar bland annat att det inte går att klandra publiceringen om man ”inte har en väldigt stark politisk agenda och tummar på objektivitet”.

Texten har uppdaterats med en kommentar från Samhällsnytt. I en tidigare version av texten kallades Kyrkans tidning för Kyrkans nyheter.

LÄS MER: Nej, den här skyltens information är inte på ”endast arabiska”

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset