SPAM. Sedan spam-lagen trädde i kraft för tre år sedan har Konsumentverket fått 72 121 anmälningar om skräppost. En anmälan har lett till rättsliga åtgärder.

Spam-lagen började gälla den 1 april 2004. I ett enda fall har Konsumentverket, som övervakar att lagen efterlevs, hotat med vite. Det var ett spelföretag som riskerade dryga böter, skriver tidningen Computer Sweden. Men när företaget lovade bättring lades ärendet ner. Elva andra företag har kontaktats av verket, men inga rättsliga åtgärder har vidtagits.

– Jag kan tycka att det är respektlöst mot alla dem som anmäler att de fått spam. Det urholkar förtroendet för myndigheterna, säger Stefan Görling, spam-forskare på KTH, till tidningen. -För att en lag ska fungera måste man ha medel att se till att den efterlevs. Det krävs resurser, men det är också en fråga om vilja. Som det ser ut nu finns det ingen som helst initiativkraft.

Enligt Agneta Broberg, ställföreträdande konsumentombudsman, saknas inte resurser. Hon påpekar att det bara är ett fåtal anmälningar som rör svenska avsändare och de rättar sig nästan alltid när myndigheten kontaktat dem.
– Resten gäller utländska avsändare, och där har vi inga medel att agera.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset