Göteborgs kulturkalas pågick mellan 16 och 21 augusti.
Göteborgs kulturkalas pågick mellan 16 och 21 augusti.

Under den veckolånga festivalen Göteborgs kulturkalas kom det inte in en enda anmälan om sexuella ofredanden. Ett medvetet strategiskt arbete ligger bakom, enligt Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig.

Trots visioner om nolltolerans har rapporter om sexuella ofredanden på festivaler avlöst varandra under sommaren. Den sex dagar långa festivalen Göteborgs kulturkalas som avslutades den 21 augusti går dock mot strömmen.

– Fortfarande i dag är det noll anmälningar som har kommit in och polisen tror inte att det kommer att komma in några. Det har inte funnits några tendenser till att vi skulle ha de här problemen, säger Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig för Göteborgs kulturkalas.

Underlätta anmälningar

Inte heller förra året kom det in några anmälningar om övergrepp. På grund av risken för ett mörkertal gjordes en extra satsning för att tydliggöra nolltoleransen i år. Polisen satte in kameraövervakning på två av festivalens scener och fanns på plats för att underlätta för festivalbesökare att anmäla eventuella trakasserier.

Och konferencierer uppmuntrade besökare att hälsa på varandra och vara uppmärksamma på eventuella händelser i sin närhet, berättar Stafilidis. Men enligt honom är det framför allt ett flerårigt värdegrundsarbete som ligger bakom.

Göteborgs kulturkalas grundades 2007 och ersatte ungdomsfestivalen Göteborgskalaset som hade mycket problem med fylla, bråk och stök. Redan från starten har man arbetat medvetet för att minimera den typen av problem.

Blandar åldrar och genrer

Man har skippat öltälten och festivalprogrammet är upplagt för att få en genomströmning av åldersgrupper och personer med olika intressen.

– Vi jobbar aktivt med att åldersblanda och blanda genrer på våra scener. En timma spelar någon som drar mycket ungdomar och direkt efter är det något annat som drar ungdomarnas föräldrar, säger Tasso Stafilidis.

Sedan tre år tillbaka finns också en särskild trygghetsgrupp, Team Göteborg, med ungdomar från alla olika stadsdelar i Göteborg.

Med över 1 000 programpunkter på 50 festplatser och med över en miljon besök är genomströmningen av folk stor och kulturkalasets största publikgrupp är ungdomar.

– Det mångfaldsarbete vi satsar på utgår från att alla ska visa varandra respekt och det har gett resultat, säger Tasso Stafilidis.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset