Flera flickor berättade i somras att de utsattes för sexuella övergrepp under festivalen We are Sthlm i Kungsträdgården. 
Flera flickor berättade i somras att de utsattes för sexuella övergrepp under festivalen We are Sthlm i Kungsträdgården. 

Åklagarkammaren kommer inte att inleda en förundersökning om polisens agerande vid ungdomsfestivalerna ”We are Stockholm 2014 och 2015. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Åklagarmyndigheten har tagit emot flera e-postmeddelanden och anmälningar de senaste dagarna. I dem finns påståenden om att företrädare för polisen i samband med festivalerna ska ha underlåtit att utreda de brottsanmälningar om sexuella trakasserier som polisen fått in samt att man inte informerat om övergreppen, skriver åklagarmyndigheten.

►LÄS MER: Polisen: Förfärligt att vi inte lyckats skydda människor

”Uppgifterna om att företrädare för Polismyndigheten underlåtit att uppta brottsanmälningar, utreda och/eller lagföra brottsliga trakasserier är så generellt och allmänt hållna att de inte ger anledning att anta att företrädare för Polismyndigheten härigenom begått brott som hör under allmänt åtal.”, skriver överåklagare Mats Åhlund i pressmeddelandet och fortsätter: 

”För det fall Polismyndigheten har kännedom om sådana fall förutsätts att det omgående anmäls till Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar eller till Särskilda åklagarkammaren. Om annan har sådan kunskap bör denne anmäla detta till Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar.”

►LÄS MER: Uppgifter: Stockholm stad kände till sexbrotten –  i flera år 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Brott