Försvarsminister Peter Hultqvist (S). Arkivbild.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S). Arkivbild.

Samarbete men inte dubbeljobb, är vad EU och Nato strävar efter när organisationerna knyts allt närmare varandra.Bra, tycker Sveriges försvarsminister, som gärna slipper diskussionen om en EU-armé.

– Vi har inte någon vilja att konkurrera med oss själva. Jag är säker på att ett starkare EU kommer att bidra till ett starkare Nato, säger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på sin presskonferens efter två dagars försvarsministermöte i Bryssel.

Torsdagens tema var samarbetet med EU, som båda organisationerna vill fördjupa rejält, bland annat i kamp mot hybrid- och cyberhot, men också i form av fler gemensamma insatser i till exempel Medelhavet.

"Ingen EU-armé"

Under hösten har samtidigt flera EU-länder, däribland Tyskland och Frankrike, talat varmt om ett allt djupare försvarssamarbete inom EU. Fast det ska mer ses som ett komplement, betonar Stoltenberg.

– Det har varit tydligt från de europeiska ledarna – från utrikeschefen (Federica) Mogherini och även (Tysklands) försvarsminister (Ursula) von der Leyen – att det här handlar inte om en EU-arme, inte om något gemensamt försvar, inte om att EU ska bygga upp nya strukturer som konkurrerar med Nato, säger Stoltenberg.

Svensk information

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ger tummen upp.

– Det har man lämnat nu. Det som diskussionen nu handlar om är hur man ska ha en organisation som stödjer befintliga operationer som EU är involverade i och hur ska man kunna samarbeta med Nato på ett bra och balanserat sätt. Här handlar det om att utnyttja de resurser och krafter som finns på ett maximalt sätt i bägge organisationerna, säger Hultqvist efter mötet.

Sverige och Finland har under året knutits allt närmare Nato och deltar nu regelbundet i särskilda möten när Natoministrarna samlas. Fast några påtryckningar för att gå ännu längre – mot ett verkligt medlemskap – tycker sig Hultqvist inte känna.

– Jag upplever det som en väldigt professionell attityd och professionell dialog där man är väldigt intresserad av våra ståndpunkter, framför allt när det gäller säkerhetsfrågorna i Östersjöregionen, säger försvarsministern i Bryssel.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset