Nu är det åter dags för militärer, försvarsexperter, myndighetschefer, politiker och andra att samlas på Sälens Högfjällshotell för Folk och försvars årliga rikskonferens. Arkivbild.
Nu är det åter dags för militärer, försvarsexperter, myndighetschefer, politiker och andra att samlas på Sälens Högfjällshotell för Folk och försvars årliga rikskonferens. Arkivbild.
Politik TT

Försvarets brist på pengar och soldater är fortsatt heta frågor inför försvarskonferensen i Sälen. Moderatledaren Ulf Kristersson efterlyser en färdplan mot en dubblad försvarsbudget.

Flera olika nyheter och utspel väntas under Folk och försvars tre dagar långa konferens. Men försvarets ekonomi har även i år förutsättningar för att vara i fokus.

ÖB Micael Bydén kommer bland annat att tala om försvarets utmaningar. Trots att ÖB fått 2,3 miljarder kronor i högre anslag för 2018 väntas Försvarsmakten behöva mer pengar på både kort och lång sikt.

Försvarsmaktens förmåga kommer att vika under nästa försvarsinriktningsperiod om man inte fattar beslut i närtid och tillskjuter resurser och det kommer han säga på ett tydligt sätt, bedömer Annika Nordgren Christensen, försvarsdebattör och före detta riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Inga siffror

Ett liknande budskap hade ÖB i Sälen för ett år sedan.

Bydén väntas dock inte komma med några siffersatta budgetkrav. Försvarsmaktens budgetunderlag för 2019 lämnas inte till regeringen förrän tidigast i slutet av februari.

Tillgången till soldater och officerare är ytterligare ett bekymmer. Nordgren Christensen är helt säker på att ÖB kommer att prata om den så kallade personalförsörjningen.

Det finns en allt starkare känsla av akut läge kring rekrytering och personaluppfyllnad, inte minst på officerssidan, säger hon.

Till exempel så bedöms 2 500 av 7 000 officerare ha gått i pension till 2025.

Siktar på valet

Flera av Allianspartierna kommer att ta chansen och profilera sig inför valet. Inför Sälenkonferensen har KD föreslagit en dubblering av försvarsbudgeten till 2027 och en kraftig ökning av antalet värnpliktiga. L har kritiserat regeringen, M och C för att deras försvarssamarbete skapar ett "demonstratorförsvar" med för få enheter av varje sort, som för få flygplan och ubåtar.

Moderatledaren Ulf Kristersson anser inte att det är ett problem att två Allianspartier samarbetar med regeringen och att två inte gör det, eftersom alla vill satsa mer på försvaret.

Nu har vi egentligen bara lite olika uppfattningar om hur meningsfullt det är att här och nu göra upp med regeringen för att påbörja förstärkningarna, säger han.

"Viktigt med färdplan"

M vill att försvarets budget fördubblas till två procent av BNP på tio år och har föreslagit en anslagshöjning på drygt tre miljarder 2019.

Det är otroligt viktigt för försvaret att veta att det finns en färdplan för ett betydligt starkare försvar, säger Kristersson.

Försvarsminister Peter Hultqvists (S) budskap väntas bli att en nedåtgående trend för svensk försvarsförmåga har brutits. Han kommer att betona vikten av att avhjälpa brister, som personalförsörjningen, för att snabbt få upp försvarsförmågan. Men att gå in på kronor och ören väntas han undvika.

Kärnvapenförbud hett

När konferensen inleds på söndag är det säkerhetspolitik i vid mening på agendan. Då talar statsminister Stefan Löfven (S) under rubriken "Sveriges säkerhet i en ny värld". Redan för ett år sedan talade han om nya hot som it-attacker och påverkanskampanjer.

Det är numera långt ifrån nya hot 2018. De har vi pratat om rätt länge nu, säger Nordgren Christensen.

Hon tror att åhörarna förväntar sig att statsministern blir mer konkret om hoten och om hur den nationella säkerhetsstrategi han lanserade i Sälen förra året ska finansieras och implementeras. Strategin fick kritik för att inte precisera hur den ska genomföras.

Särskilt medieintresse räknar Nordgren Christensen med kring den "upplevda" sprickan mellan försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström om FN-avtalet om ett kärnvapenförbud.

USA och även andra Natoländer har varnat för att en svensk underskrift kan försvåra det militära samarbetet med Sverige.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg lär få frågor om det i Sälen.

Bara de tre personernas närvaro och att frågan nyligen har varit uppmärksammad gör att det blir fokus på det, säger Nordgren Christensen.
Nu är det åter dags för militärer, försvarsexperter, myndighetschefer, politiker och andra att samlas på Sälens Högfjällshotell för Folk och försvars årliga rikskonferens. Arkivbild.
Nu är det åter dags för militärer, försvarsexperter, myndighetschefer, politiker och andra att samlas på Sälens Högfjällshotell för Folk och försvars årliga rikskonferens. Arkivbild.
ÖB Micael Bydén anländer till rikskonferensen Folk och försvar i Sälen 2016. Arkivbild.
ÖB Micael Bydén anländer till rikskonferensen Folk och försvar i Sälen 2016. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset