Frågan om en höjning av biljettpriserna i kollektivtrafiken är inte löst. I går beslutade regionfullmäktige att frågan måste utredas vidare – ärendet återremitterades till kollektivtrafiknämnden. Detta då tillräckligt många ledamöter ansåg att en sådan höjning kan motverka målsättningen att fördubbla antalet resor fram till 2025.

– Frågan är hur 20 procent högre priser skulle bidra till det, säger Alexander Bringsoniou, politisk sekreterare (S).

Ärende 9, med titeln ”Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland”, handlade även om fyra andra mål. Till 2025 vill regionen att: Antalet resor ökar till 380 miljoner, minst 85 procent av kunderna är nöjda, förbättringar för alla resenärsgrupper samt minskad miljöpåverkan.

Bara delmål 5, det om självfinansieringsgraden – alltså hur stor del av kostnaden som finansieras genom biljettintäkter – krävde votering.  Resultatet av denna blev alltså att självfinansieringsgraden ska utredas mer. 

Allianspartierna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot en återremiss.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset