På söndag anordnas en bilfri dag i Stockholms centrum. Arkivbild.
På söndag anordnas en bilfri dag i Stockholms centrum. Arkivbild.

I Oslo planerar man att göra stadskärnan helt bilfri till 2019 medan Köpenhamns centrala gator sedan länge är avstängd från trafik. Stockholm har däremot inga planer på att göra staden bilfri.

För andra året anordnar Stockholms stad en bilfri dag i centrum. Söndagen den 18 september stängs Gamla stan och delar av city av för biltrafik.

Dagen anordnas i samband med Europeiska trafikantveckan och syftet är att visa upp staden från en annan sida, då inte motortrafik dominerar, samt att få invånarna att fundera över alternativa färdsätt att transportera sig till skola eller jobb.

Oslo blir bilfritt

Men medan flera storstäder har tagit steg för att skapa ett bilfritt centrum, är det inget alternativ för Stockholm. Förra året beslutade Oslos kommunpolitiker att stadskärnan ska bli helt bilfri år 2019, som första europeiska huvudstad. Paris har infört en modell där bara halva stadens bilflotta för tillåtelse att köra in under jämna dagar, och vice versa.

– Vi har inte en sådan lösning som innebär en bilfri stad, men däremot vill vi ställa om så att gång- cykel och kollektivtrafik är det som dominerar, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Det är snarare lokala åtgärder som är lösningen, menar han. Som särskilda miljözoner och att skapa fler gågator.

Halter av kväveoxid

– Vi har ett problem med för höga halter av kväveoxid och partiklar från bilarna som påverkar folks hälsa. Det måste vi åtgärda, säger Daniel Helldén.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping och expert på städer och regional utveckling, tror att Stockholms centrum skulle passa bra som bilfritt. Invånarna bor tätt och kollektivtrafiken är väl utvecklad.

– Då finns det värde i att göra gatorna som finns så gångbara som möjligt. Problemet kan vara att man minskar tillgängligheten in till centrum och därför är det viktigt att just kollektivtrafiken är utvecklad, säger hon.

En bilfri dag arrangeras även i andra svenska städer, däribland Malmö fast först den 22 september.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset