Som tur finns det i Sverige demensboende och äldreboende som erbjuder vård och omsorg på vårdtagarens eget språk, skriver insändarskribenten.
Som tur finns det i Sverige demensboende och äldreboende som erbjuder vård och omsorg på vårdtagarens eget språk, skriver insändarskribenten.

Tänk den trygghet vårdtagaren känner när den får prata och höra sitt eget modersmål när så mycket annat i omgivningen känns svårbegripligt och främmande på grund av sjukdomen, skriver insändarskribenten.

Detta är en insändare. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Den som drabbas av demens förlorar många funktioner och språket, att kunna förstå och att själv kunna tala, är en av dessa. Som tur finns det i Sverige demensboende och äldreboende som erbjuder vård och omsorg på vårdtagarens eget språk. Personalen är tvåspråkig – och tänk den trygghet vårdtagaren känner när den får prata och höra sitt eget modersmål när så mycket annat i omgivningen känns svårbegripligt och främmande på grund av sjukdomen.

Det är en underbar tanke att jag, den dagen jag behöver det, kan få plats i äldreboende eller demensboende där det talas mitt eget språk.

Jag jobbar själv inom demensvård och har arbetat i flertal svenska vårdhem där personalens kunskaper i svenska språket är så bristfälliga att vårdtagaren har svårt att ta till sig det som sägs. Då uppstår frågan varför våra svenska äldre inte har rätt till vård på sitt modersmål?

LÄS MER: Insändare: Jag vill inte betala för repriser på tv

Har själv annat modersmål än svenska och det är en underbar tanke att jag, den dagen jag behöver det, kan få plats i äldreboende eller demensboende där det talas mitt eget språk. Det ska vara allas rättighet!
Språkvårdare

LÄS MER: Så här debatterar du i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset