"Sara" tycker köttbönder ska få stöd att gå över till grönsaksodlingar.
"Sara" tycker köttbönder ska få stöd att gå över till grönsaksodlingar.

Att försöka rädda kött- och mjölkindustrin är lika bakåtsträvande som att Trump försöker rädda kolindustrin i USA, skriver "Sara".

Detta är en insändare. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Staten bör inte skjuta in pengar för att rädda kött- och mjölkgårdar som drabbats av den torra sommaren då animalieindustrin ger en stor klimatpåverkan. I stället bör gårdarna få ett omställningsbidrag för att bygga om sin verksamhet till att odla grönsaker.

Genom att gå över till att odla männi­sko­mat i stället för djurmat frigör vi både mark och resurser som kan gå till att öka vår egen matproduktion.

Många forskare är överens; sommarens torka är ett resultat av människans klimatpåverkan och vi behöver ta till drastiska åtgärder för att bromsa utsläpp av växthusgaser. Samtidigt har landets kött- och mjölkbönder haft en tuff sommar då de inte har kunnat få tillräckligt mycket mat till sina djur och behövt slakta dem i förtid.

Böndernas företag drabbas av den varma sommaren men alla drabbas av klimatförändringar. Det är statens uppgift att skydda befolkningen och det är då kontraproduktivt att ge stöd till verksamheter som har höga klimat­utsläpp. Att försöka rädda kött- och mjölkindustrin är lika bakåtsträvande som att Trump försöker rädda kolindustrin i USA.

LÄS MER: Insändare: Därför har jag slutat prata med receptionisterna

Djur som föds upp för deras kött eller mjölk konsumerar självklart stora mängder foder och vatten vilket vi sett i sommar då det inte fanns tillräckligt till dem. Omkring 50 procent av vad vi äter produceras i Sverige vilket gör oss sårbara och orsakar onödiga transporter. Genom att gå över till att odla männi­sko­mat i stället för djurmat frigör vi både mark och resurser som kan gå till att öka vår egen matproduktion.

I stället för att slösa pengar på att försöka rädda djurgårdar som redan innan sommaren behövde bidrag för att gå runt bör staten ge ett engångsbidrag till bönderna för att ställa om till en odlingsverksamhet. Då kan vi får mer närodlad mat samtidigt som vi får ner utsläppen av växthusgaser.
Sara

LÄS MER: Så här skriver du en insändare i Metro 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Kött klimat mat