Var fjärde väljare i Sverige är över 65, så borde inte fler än 2,6 procent av ledamöterna i riksdagen också vara det? undrar "Göte".
Var fjärde väljare i Sverige är över 65, så borde inte fler än 2,6 procent av ledamöterna i riksdagen också vara det? undrar "Göte".

"Göte" vill se fler äldre inom politiken.

Detta är en insändare. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Politiska partier börjar upptäcka att varannan väljare är kvinna, men har inte förstått att var fjärde har fyllt 65.

I riksdagen har endast runt 2,6 procent av ledamöterna fyllt 65 år. Partierna redovisar efterhand sina kandidater till olika politiska församlingar inför valet. Kandidater som fyllt 65 är, med få undantag, förvisade till icke valbara platser.

En kandidat som fyllt 65 har lång erfarenhet, har tid att läsa in underlag för beslut, stannar oftast kvar hela mandatperioden och kräver inte ersättning för förlorad arbetsinkomst. Därför vill jag uppmana valberedningar att placera äldre på valbar plats till alla politiska församlingar.

Göte

LÄS MER: Så gör du för att skriva i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset