Konsumtion och ”tillväxt” är liktydiga med miljöförstöring, skriver Lars.
Konsumtion och ”tillväxt” är liktydiga med miljöförstöring, skriver Lars.

Så här löser vi miljöförstöringen – och ohälsan. Psykologen Lars ser stora vinster med att införa förkortad arbetstid.

I dagens samhälle finner vi tre viktiga problem.

1. Psykisk och fysisk ohälsa, stress, utbrändhet, depressioner, inte sällan med självmordstankar, inte minst hos unga människor.

2. Arbetslöshet. Som ju har samband med psykiska problem och kriminalitet.

3. Den skrämmande miljöförstöringen.

Alla dessa tre problem kan åtgärdas eller förbättras med en enkel och självklar strategi: förkortad arbetstid.

Den psykiska och fysiska ohälsan skulle givetvis minska när vi får mindre press genom arbetet. Dessutom mer fritid till att vara i naturen, umgås med vänner och med barn, läsa, vila, lyssna på musik, dansa, resa.

Att arbetslösheten skulle minska om vi införde 30 eller 20 timmars arbetsvecka är uppenbart och kräver ingen vidare kommentar.

När det gäller miljöförstöringen är det ju så att konsumtion och ”tillväxt” är liktydiga med miljöförstöring. 

Deltid för alla skulle betyda minskade inkomster (för de rika, som ju konsumerar mest onödigheter) – och därmed en radikalt minskad miljöförstöring. Vi skulle kunna lära oss andra värden än status och pengar.

Således: den enkla strategin att införa kortare arbetstid skulle innebära en stor förbättring för människors livskvalitet och minskad förödelse av den jord vi alla lever på. 

Lars, psykolog

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset