Du Henrik är tydligen inte så hemma på språkhistorik. Språket utveklas hela tiden, även så skriftspråket. Viktor Rydbergs dikt ”Hvadan och hvarthän?” ser ju konstig ut i våra dagar (hvadan betyder varför, förklarade vår svensklärarinna på 60-talet för oss). Andra ord som inte används är ”ehuru”, ”pläga” samt ”kunnen” (pluralform av kunna.) ”Vi hafva gjort detta” känns också gammaldags. Ord som ”kille” och ”tjej” fick vi inte skriva på 60-talet, det ansågs vara slang. Inte heller fick vi skriva fristående bisatser. Som till exempel denna. Men. Som vår musiklärare sa när vi tyckte harmonilära var tråkigt: ”Ni måste kunna reglerna för att kunna bryta mot dom.”

Inga-Stina 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Insändare