Tänk om du bara fick vabba för den tiden då ditt kräksjuka barn kräktes. Så är det för oss med barn som behöver assistans, varje dag, skriver insändarskribenten.
Tänk om du bara fick vabba för den tiden då ditt kräksjuka barn kräktes. Så är det för oss med barn som behöver assistans, varje dag, skriver insändarskribenten.

Hur hade det sett ut om föräldrar som vabbar för kräksjuka barn behandlades av Försäkringskassan på samma sätt som de med barn som har särskilda behov?, skriver insändarskribenten.

Detta är en insändare. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Lek med tanken att ditt barn har magsjuka. Du vabbar naturligtvis då för att vara hemma med ditt barn.

Tänk då denna tanke:

Försäkringskassan kommer hem till er för att se och ta tid på hur ofta ditt barn kräks. Säg att barnet kräks åtta gånger på ett dygn. Det tar cirka tio minuter att ta hand om det. Ditt barn bajsar också fyra gånger. Det tar dig också tio minuter att ta hand om. Då är vi uppe i totalt 120 minuter, alltså 2 timmar.

Efter 3–6 månader kontaktar försäkringskassan dig och meddelar att du inte får vabba hela dagen. Endast 1/4 dag. Du blir jättebesviken och frågar. »Men jag är ju tvungen att vara med mitt barn hela dagen, ni måste ha fel?«

Försäkringskassan svarar: Nej‚ det har vi inte, vi har olika domar från domstolarna som styrker att det bara är den faktiskt aktiva delen som du får vabba. Resten faller under »normalt« föräldraansvar. Så är det att ha ett barn eller anhörig med assistans, varje dag.

Pappa till en son med assistans

Läs mer: Så gör du för att skriva i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset