Individuell Människohjälp skrev en debattartikel som fick svar från "AN" i Metros pappersupplaga den 16/9.
Individuell Människohjälp skrev en debattartikel som fick svar från "AN" i Metros pappersupplaga den 16/9.

Representanter från Individuell Människohjälp svarar på inlägg om begreppet ”svenska värderingar”.

Svar till signaturerna ”AN” (18/9) och ”SH” (16/9). IM vill se ett jämlikt och jämställt samhälle, där människor får sina rättigheter tillgodosedda och där de -lagar som gäller naturligtvis måste följas. Det vi varnade för i vår debattartikel (Metro debatt 14/9) var en retorik som använder begreppet ”svenska värderingar” för att måla upp omvärlden som ett hot.

Vi menar självklart inte att ”brännmärka” något ord. Tvärtom har vårt inlägg i Metro lett till att det nu diskuteras ”svenska värderingar” på väldigt många håll, vilket är bra. Vi måste alla fundera över hur vi formulerar oss och vilka signaler det sänder. 

Det vi vänder oss emot är just när ”svenska värderingar” används på ett sätt som signalerar att det bara är här i Sverige vi vet hur man ska bete sig, att de som kommer hit från -andra länder inte har något att bidra med. 

Kampen för demokrati, jämställdhet och respekt för -alla oavsett sexuell -läggning och religiös tillhörighet pågår på många håll i världen och vi är -aktiva i den kampen även utanför Sverige.

Där arbetar vi tillsammans med människor som inte kallar sina -värderingar svenska, utan som liksom vi utgår ifrån de mänskliga rättigheterna. Vi tror inte att bästa sättet att bemöta SD är att säga samma sak som de säger. 

Ann Svensén och Martin Nihlgård 
IM – Individuell Människohjälp

Vill du nå ut till Metros miljonpublik? Läs här om hur du gör för att skicka in en insändare.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Insändare