TT

SvD skrev den 6 april om en spansk nationell hälsoundersökning, i vilken föräldrarna till utsatta barn i åldrarna fyra till tolv år svarade på hur ofta deras barn utsattes för rök. Studiens författare har skrivit att det finns samband mellan passiv rökning och högre frekvens av psykiska problem.

Om vi har kommit till ett stadium där rökning skapar beteendeproblem hos våra barn måste vi se detta som ett problem på lång sikt. Att rökning förändrar våra barn är inte acceptabelt ur ett hälsoperspektiv. Dessutom är det barnen som ska blomstra i det framtida samhället och det är för deras skull viktigt att det är ett stabilt samhälle.

Rökning ses i dag både som ett problem och en njutning, beroende på vem man frågar. Att döma rätt eller fel i saken är en åsiktsfråga. Om det är ett fenomen som skapar instabila strukturer i samhället är det hög tid att våra politiker agerar, inte funderar. Rökningen kan vara ett problem och då är det viktigt att sätta stopp för detta. Ett slut på rökningen skulle då innebära fullgod hälsa åt våra barn. Om detta är något vi önskar våra barn bör våra förtroendevalda politiker skapa verktyg som hanterar detta problem. Det är de skyldiga barnen.

Rasmus

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset