Unga som sitter på ungdomshem får inte alltid samma chans till utbildning. Arkivbild.
Unga som sitter på ungdomshem får inte alltid samma chans till utbildning. Arkivbild.

Utbildningen för unga som bor på ungdomshem lever inte alltid upp till kraven, visar Skolinspektionens tillsyn av utbildningen vid Statens institutionsstyrelsers (Sis) ungdomshem.

Skolinspektionen har hittat flera brister, bland annat deltar inte alla elever i undervisningen och vissa skolor erbjuder inte alla grundskoleämnen.

Skolinspektionen har besökt tio av Sis 30 skolor och granskningen visar att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet på samtliga skolor de besökt. Dan Porsfelt, projektledare på Skolinspektionen säger att bristerna har historiska skäl.

– Det fanns mindre tydliga krav på Sis att de skulle ha ett systematiskt kvalitetsarbete fram till juli 2015. Efter lagstiftningsförändringen finns tydligare krav på att skollagen ska gälla även Sis och man har rekryterat rektorer, vilket det inte funnits krav på innan, säger han.

Allvarligast är att utbildningen inte alltid motsvarar en vanlig grundskoleutbildning, enligt Dan Porsfelt.

– Det finns speciella omständigheter, elever är ibland väldigt kort tid på ett ungdomshem. Långt ifrån alla är motiverade och kan behöva ställa om från livet utifrån. Men det gäller för Sis att se till att omställningen blir så kort som möjligt, säger han.

Skolinspektionen förelägger Sis att rätta till de påtalade bristerna senast mars 2017.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset