Åsa Regnér (S) – barn, äldre- och jämställdhetsminister – får fortsätta att försvara regeringens linje om personlig assistans i en extra riksdagsdebatt. Arkivbild.
Åsa Regnér (S) – barn, äldre- och jämställdhetsminister – får fortsätta att försvara regeringens linje om personlig assistans i en extra riksdagsdebatt. Arkivbild.

Regeringen ser inte ut att få någon skarp uppmaning från riksdagen om försöken att bromsa kostnaderna för personlig assistans till funktionshindrade.Det finns ingen majoritet för det i socialutskottet.

Vänsterpartiet har föreslagit att utskottet skulle uppmana regeringen att stryka en formulering i årets direktiv, regleringsbrevet, till Försäkringskassan. Meningen säger att myndigheten ska "bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar" – det vill säga hejda eller stoppa ökningen. Antalet timmar per brukare och vecka har stigit i princip varje år sedan lagstiftningen som ligger till grund för personlig assistans och statlig assistansersättning infördes 1994. Utgifterna för assistanstimmar i kommunal och statlig regi har närmat sig 30 miljarder.

Flera partier

Kristdemokraterna ville att utskottet ska ta någon form av initiativ i frågan, det ville också Sverigedemokraterna och Liberalerna, förutom V.

Centerpartiet är skarpt kritiskt till regeringens hantering av assistansfrågan, men anser att det är formellt fel att riksdagen ska in och ändra i regeringens regleringsbrev till myndigheterna. Och regleringsbrevet för i år är snart överspelat.

Skapat osäkerhet

KD ville ha ett utskottsinitiativ. KD och andra kritiker anser att regeringen genom direktiven till Försäkringskassan har skapat osäkerhet och oro bland brukare och deras anhöriga. De framhåller också att det är en rättighetslag det handlar om, inte något man enbart kan se krasst ekonomiskt på. Ministrars uttalanden om överutnyttjande, privata vinstintressen och kostnader som sticker iväg anses ha bidragit till oron.

Uppmärksammade fall där Försäkringskassan har dragit in timmar eller avslagit ansökningar om fler har uppfattats som belägg för att hårdare bedömningar görs.

På fredagen håller riksdagen, på begäran av KD, en aktuell debatt om läget inom personlig assistans. Regeringen företräds av ministern med ansvar för frågan, Åsa Regnér (S). Minst en partiledare, Liberalernas Jan Björklund, tänker delta.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset