Bara sju länder har mer välstånd än Sverige, enligt 2015 års siffror för IDHI, som är ett mått på välstånd vägt efter ojämlikhet. Mest välstånd har vårt grannland Norge.

Kan du göra vad du vill i livet? Det är syftet mätindexet Human development index, HDI, syftar till att mäta. Och varje år publicerar FN:s utvecklingsprogram sin rapport där alla världens länders HDI presenteras.

LÄS MER: Interaktiv karta: Här är länderna där flest människor sitter i fängelse

HDI som mätmetod syftar till att ge en bredare bild än det spridda BNP-måttet, som bara mäter materiellt välstånd. IHDI är istället en sammanvägning av BNP, livslängd och utbildningsnivå. 2010 introducerades även det parallella måttet IHDI, som också har hänsyn till ojämlikhet och som FN:s utvecklingsprogram menar ger en bättre förståelse av verkligheten för världens människor. Mer specifikt mäter IHDI HDI-måttet för den genomsnittliga medborgaren.

Den senaste IHDI-rapporten, som publicerades 2016, placerar sverige på plats 8 på listan med ett IDHI på 0,851. Det är näst lägst av alla de nordiska länderna – Norge, Island och Danmark hamnar alla över Sverige.

Faktum är att det är Norge och Island som har högst IHDI i hela världen. Norge har haft den platsen länge, men faktum är att Island hoppat upp fem platser på bara ett år. Längst ned på listan finns Centralafrikanska republiken, Tchad, Niger och Guinea-Bissau.

De flesta länder har i allmänhet ökat sitt HDI under de senaste åren. Ett fåtal visar dock den motsatsa utvecklingen. Libyen, Vitryssland, Ryssland och framför allt Syrien och Sierra Leone är länder vars välstånd minskat under de senaste åren.

Tar man inte hänsyn till ojämlikhet utan går efter det vanligt HDI-måttet hamnar Sverige längre ner, mer specifikt på plats 14.

Fakta: IHDI

IHDI beräknas för totalt 151 länder i världen och utgår efter tre grundläggande dimensioner: Ett långt och hälsosamt liv, kunskap och en hyfsat levnadsstandard. Mer specifikt tar IHDI bland annat hänsyn till förväntad livslängd, förväntad utbildningslängd, inkomster, BNP och konsumtion.

LÄS MER: Här är länderna som tillåter sex med minderåriga

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om hdi världen