Akademiska sjukhuset i Uppsala är en av de vårdinrättningar i Uppsala län där journalsystemet är utslaget efter ett IT-haveri. Arkivbild.
Akademiska sjukhuset i Uppsala är en av de vårdinrättningar i Uppsala län där journalsystemet är utslaget efter ett IT-haveri. Arkivbild.

Ett IT-haveri har slagit ut det elektroniska journalsystemet på alla sjukhus och vårdcentraler i Uppsala län. Elektronisk tidsbokning och digitala recept fungerar heller inte.– Ingen katastrof men ett besvärligt läge, anser chefsläkaren i beredskap Bengt Sandén.

Sammanlagt har ett 50-tal vårdinrättningar, både offentligt drivna och privata, drabbats av haveriet som startade i onsdags.

Även om det inte går att föra in nya uppgifter i de elektroniska journalerna går det att läsa de gamla via den backup av systemen som finns.

– Nya uppgifter måste vi däremot tillsvidare notera på papper, säger Bengt Sandén.

Han konstaterar att det är ett merarbete eftersom allt i efterhand måste föras över till de elektroniska journalerna. Ändå vill han inte betrakta det inträffade som någon katastrof.

– Vi kan ju ändå bedriva verksamheten med hjälp av reservsystemen, och de har fungerat bättre och bättre.

Någon prognos för när felet kan vara avhjälpt finns i nuläget inte.

– Massor av folk arbetar med detta och vi gör vissa framsteg. Vi har lokaliserat felet men vi är inte helt färdiga med hur det ska lösas, säger Bengt Sandén.

Landstinget manar patienter som inte har akuta besvär att avvakta till nästa vecka med att kontakta vården.

– Det kan gälla sådant som förnyelse av elektroniska recept. På sjukhus kan vi alltid skriva ut pappersrecept till patienterna, förklarar Bengt Sandén.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset