Facebook, Google, Microsoft och Twitter presenterar alla insynsrapporter om hur många förfrågningar de får från olika länders myndigheter. Men rapporternas omfattning skiljer sig åt.

Den senaste av IT-jättarna att dela med sig av informationen är Facebook. Men deras rapport är relativt knapphändig jämfört med andra. Här presenteras en lång lista över alla länder med tre kolumner: antal förfrågningar, antal berörda användare och andel fall där uppgifter lämnats ut.

– Jag vet inte hur Twitter och Google delat upp sin data men Facebook kan inte gå ut med allt. Det är upp till myndigheterna, vi måste följa lagar om informationshantering, säger svenska talespersonen Jan Fredriksson.

Hos både Google och Twitter finns det dessutom särskilda rapporter om förfrågningar kring upphovsrättsintrång eller borttagning av data. Google ger även en översikt av vilken typ av brott som ligger bakom förfrågningarna. I Sverige är en femtedel kopplade till förtal, en femtedel till sekretess och säkerhet, en femtedel till våld och resterande kategoriserade som övrigt.

Varför är inte Facebooks rapport lika detaljerad?
– Det är en bra fråga. I dagsläget är det det här vi har. Hur det ser ut framöver får vi se, säger Jan Fredriksson.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset