Dåvarande arbetsmarknads- och jämställdhetsministern Ingela Thalén (S) i samband med att kampanjen "Varannan damernas" drogs i gång 1988. Arkivbild.
Dåvarande arbetsmarknads- och jämställdhetsministern Ingela Thalén (S) i samband med att kampanjen "Varannan damernas" drogs i gång 1988. Arkivbild.

Efter nästan tre decennier har målet uppnåtts: Varannan ledamot och ordförande i de statliga myndigheternas styrelser är kvinna.

– Det här visar att enträget jämställdhetsarbete fungerar och lönar sig, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Inom en tioårsperiod bör målet om "varannan damernas" i statliga organ kunna nås. Så hette det i den jämställdhetspolitiska proposition som den dåvarande socialdemokratiska regeringen, under Ingvar Carlsson, lade fram 1988. Då var andelen kvinnor i de statliga myndighetsstyrelserna 28 procent.

Det kom att dröja ytterligare ett par decennier. Men nu visar regeringens redovisning att målet om en jämn könsfördelning har uppnåtts: Vid det senaste årsskiftet var andelen kvinnor i de statliga myndigheternas styrelser och insynsråd 51 procent. Även ordförandeposterna är jämnt fördelade mellan könen.

– Det har verkligen gått ett antal år. Och man tycker ofta att man behöver jobba ännu snabbare med jämställdhet. Men jag tycker att det här visar att det går, säger Åsa Regnér.

Av de sammanlagt 239 redovisade styrelserna och insynsråden är det dock fortfarande 52 som har en ojämn könsfördelning.

– Där måste man arbeta vidare och vara innovativ när det gäller att förändra bilden, säger Regnér.

Christine Olsson/TT
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset