Socialstyrelsens nya folder "Information till dig som är gift med ett barn".
Socialstyrelsens nya folder "Information till dig som är gift med ett barn".

Socialstyrelsen folder "Information till dig som är gift med ett barn" har skapat starka reaktioner och kritiseras för att avdramatisera barnäktenskap. Delar av broschyrens innehåll har fått stor spridning och många undrar om innehållet stämmer.

Foldern lades upp på Socialstyrelsens hemsida i går och myndigheten skriver att den riktar sig till vuxna som är gift med ett barn. Framför allt är det två meningar i broschyren som fått stark kritik från flera håll.

Under rubriken ”Om den du är gift med är ett ensamkommande barn” skriver myndigheten att ”socialtjänsten kan komma att föreslå att ni inte bor tillsammans under en kortare eller längre period” och att ”eftersom barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot sexuella handlingar är det olämpligt att ni bor tillsammans om barnet är under 15 år.”

LÄS MER: Nej, regeringen röstade inte nej till en lag mot barnäktenskap

Kritiken mot informationshäftet har snabbt fått spridning och väckt frågor om broschyrens äkthet.

Flera debattörer och politiker har reagerat på tonen i informationshäftet. Bland annat Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström och riksdagsledamoten Sofia Damm (KD).

Socialstyrelsen gav ut ytterligare två informationsblad om barnäktenskap i samband med den kritiserade folder. Ett som riktar sig till barn som är eller uppges vara gifta och ett som riktar sig till föräldrar och andra närstående till ett barn som är gift.

Enligt Aftonbladet kräver både Liberalerna och Moderaterna att foldern dras tillbaka.

– När man läser det är det ingen som uppfattar att vi har en sträng syn på barnäktenskap. Mitt krav är att den här informationsfoldern måste dras tillbaka av Socialstyrelsen, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till tidningen.

Nu har Socialstyrelsen meddelat att det kritiserade materialet dras tillbaka.

Barnäktenskap i Sverige

Skyddet mot tvångs- och barnäktenskap stärkes den 1 juli 2014, bland annat genom att man införde brotten äktenskapstvång och vilseledande tvångsäktenskapsresa i brottsbalken. Man tog också bort möjligheten för barn att få dispens för att få gifta sig och begränsade möjligheten för att erkänna barnäktenskap om dessa ingåtts av parter med anknytning till Sverige. Denna lagändring kom dock inte att innebära  slutet för barnäktenskap i Sverige.

I en rapport från mars 2016 lyckades Migrationsverket identifiera 132 barn i 80 kommuner som uppgett att de är gifta, en siffra som enligt rapporten var högre än vad man trott. Dessutom är mörkertalet stort, och rapporten inkluderar inte gifta barn som fortfarande bor hos sina föräldrar. Av de gifta barn man lyckades identifiera var majoriteten 16 eller 17 år gamla, men totalt 14 flickor var 14 eller 15 år gamla. I de flesta fallen hade barnen placerats med sina vuxna ”makar”, någonting som väckt mycket kritik. In en analys Socialstyrelsen presenterade i november och där man intervjuat 10 kommuner beskriver man att många kommuner tycker det är svårt att bedöma vilken placeringsform som är bäst för barnen i sådana situationer, särskilt eftersom många av de gifta barnen själva har barn.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset