Nu drar jaktsäsongen igång och återigen anklagas jägare för att skjuta djur "för nöjes skull". I själva verket är vi jägare viltets främsta försvarare. Den som bryr sig om djur måste förstå att jakt är mycket mer etiskt än att föda upp och slakta djur industriellt, skriver Johan Eldh, jägare och vd för jaktappen The Great Wild.

Inför starten av årets älgjakt kommer vi återigen få höra påståenden och anklagelser om att jakt är onödigt och oetiskt. Djurrättsaktivister och andra motståndare har redan sin bild klar för sig. De kommer än en gång att sprida missuppfattningar om jakt och vilken effekt och nytta den har på vår natur. Därför finns det ett värde i att vi jägare själva står upp för varför vi jagar, och varför det är en viktig del av en hållbar förvaltning av våra marker. Jakten är en svensk folkrörelse, 300 000 jägare var registrerade hos Naturvårdsverket 2013.

Jägarna är de facto viltets främsta försvarare. Vi lägger tid, engagemang och arbete på att förvalta och vårda våra svenska viltstammar. Det största hotet mot de vilda djuren är ett allt mer industriellt jord- och skogsbruk. Det är jägarna som skapar de ekonomiska förutsättningarna för exempelvis markägare att förvalta och vårda naturen på ett sätt som gynnar viltet. Det är just för att jägare är passionerade i sitt intresse och jagar ”för nöjes skull”, som det så ofta raljeras över, som de utför viltvården och allt arbete kopplat till denna. I sin passion för det vilda tar jägarna frivilligt på sig att sköta det viktiga arbetet med att ta hand om naturen.

Den som bryr sig om hur djuren, som gett oss köttet på tallriken, lever, bör vara medvetna om att viltkött är mer etiskt än det industriellt slaktade. Viltkött kan till och med ha mindre ekologisk påverkan än även många grödor och odlade grönsaker. I debatten tar jaktens motståndare ofta fasta på skadeskjutningar - ett misstag som många jägare gör allt för att undvika. Det är alltid beklagligt när det sker och det ska minimeras så långt som det är möjligt. Men de dominerar inte jakten. Jakt är ett mer skonsamt sätt att tillhandahålla kött, med mindre stress och mindre lidande för viltet. Att jagas är en del av de vilda djurens liv och orsakar inte den stress som djurrättsaktivister gärna vill påskina. Att leva ett liv i naturen i frihet för att sedan möta en snabb död innebär att de vilda djuren lever bättre liv än många andra djur och att köttet är mer etiskt.

Den som anser att all jakt och all förtäring av kött är fel kommer så klart att fortsätta propagera för det, oavsett vilka motargumenten är och vad som faktiskt är sant. Det är dock relevant för oss andra att få en så korrekt bild som möjligt av jakten, vilken nytta den gör och hur den påverkar naturen. Att vara jägare är ett intresse, en livsstil och ett åtagande. Vi tror på att vårda det vilda för nya generationer och på att ta vårt ansvar i skog och mark. Dessa värderingar blir allt viktigare i en tid när de flesta av oss har allt färre kopplingar till naturen. Vi jägare fortsätter gärna vara förespråkare och förmedlare av kunskap och sunda värderingar. Vi kommer fortsätta att ifrågasättas och utmålas negativt av motståndare i medierna, särskilt i tider som dessa, när vi står inför en ny säsong, men det kommer inte att påverka vårt engagemang. Vårt åtagande är större och mer långsiktigt än så.

Johan Eldh

Jägare och vd för The Great Wild

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset