Tryckfrihetsexperten Nils Funcke säger att regeringens försök att få bukt med Lexbase även kan få konsekvenser för journalistiken.
Tryckfrihetsexperten Nils Funcke säger att regeringens försök att få bukt med Lexbase även kan få konsekvenser för journalistiken.

Regeringen vill begränsa grundlagen för att komma åt att sajten Lexbase som hänger ut människor som förekommit i brott- eller tvistemål. Men även traditionell journalistik kan drabbas, varnar tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

Via sajten Lexbase har tusentals dömda sedan 2014 hängts ut på nätet. Sedan dess har politikerna försökt komma åt sajten, men eftersom den har ett så kallat utgivningsbevis och omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen har det varit svårt.

Nu kan politikernas försök att bli av med söktjänsten samtidigt ta bort ett viktigt grundlagsskydd även för andra medier, varnar tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

I höstas presenterade mediegrundlagskommittén ett betänkande i frågan, och regeringen har nyligen lagt ett utkast till en lag ställd till lagrådet, en så kallad lagrådsremiss.

LÄS MER: Hur fungerar yttrandefriheten? 

I den skriver man att man vill ”begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster som innehåller personuppgifter av särskilt integritetskänslig karaktär”. Det kan handla om exempelvis etniskt ursprung, fällande domar i brottsmål eller politiska åsikter som man inte vill ska kunna spridas vidare genom sajter som Lexbase.

Det här vill man göra genom att delegera bort bestämmelsen ur grundlagen och istället lägga den i en vanlig lag. Något som tryckfrihetsexperten Nils Funcke tror kan vara riskfyllt.

– Där ser jag den stora faran. Om man gör det krävs det inte längre att man tröskar igenom framtida lagändringar med två riksdagsbeslut och ett mellanliggande val, som det gör när det gäller förändringar av grundlagen, säger Nils Funcke.

Eftersom regeringen främst vill komma åt sajter likt Lexbase och inte traditionella medier är förbudet bara tänkt att gälla om personuppgifterna ingår i en så kallad ”uppgiftsamling.”

Men den vaga formuleringen får även den kritik från tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

– En ”uppgiftssammanställning” kan räcka med att det rör sig om två eller fler personer. Det behöver inte heller finnas ett sökfält. Regeringens linje är att även fritextsökningar kan räcka. Det innebär att en dagstidnings kartläggning av ett kriminellt gäng skulle kunna falla in, säger Nils Funcke.

LÄS MER: Debatt: Yttrandefrihet utan regler är totalt meningslöst 

Han har även fått medhåll från flera tunga remissinstanser. Bland annat Sveriges Radio och Sveriges Television tycker att uttrycket ”uppgiftssamling” är för brett. Publicistklubben skriver att undantag gör att grundlagsskyddet stegvis urholkas.

– Justitiekanslern uttrycker i sitt remissvar att den inte är godtagbar. Det är ett ordentligt underkännande av utredningens förslag som nu regeringen gjort till sitt, säger Nils Funcke.

I lagrådsremissen skrivs det att det är av största vikt att seriös, granskande journalistik inte hämmas av regleringen. Men trots det finns det risk att journalistiken drabbas, enligt Nils Funcke. Inte bara politiska beslut i Sverige, utan även på EU-nivå skulle kunna påverka.

– Vi vet inte hur morgondagens riksdag är sammansatt. Vi vet heller inte hur den nuvarande regeringen, hur gott vi än tror om den, kommer att reagera i en pressad situation. De kan i ett sådant läge exempelvis tycka att en publicering om en politiker bör kriminaliseras, och då lättare kunna få igenom en lagändring.

Men Nils Funcke har själv svårt att se andra sätt att få till en lagändring som slår mot Lexbase, utan att riskera att drabba andra typer av medier. Kanske får man acceptera att yttrandefriheten kan missbrukas eftersom så stora värden annars skulle gå förlorade, säger han.

– Det finns trots allt ett helt batteri som är tänkt att komma åt publiceringar som skadar enskilda och deras integritet. Vi har lagar kring hets mot folkgrupp, ofredande och olaga hot… Börja med att tömma ut de möjligheterna innan du börjar riskera grundläggande värden som legat på grundlagsnivå, säger Nils Funcke.

LÄS MER: Utredning slår mot Lexbase 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset