Justitieombudsmannen (JO) ska göra inspektioner för att se om ensamkommande barns rättigheter respekteras. Arkivbild.
Justitieombudsmannen (JO) ska göra inspektioner för att se om ensamkommande barns rättigheter respekteras. Arkivbild.

Under hösten startar justitieombudsmannen (JO) inspektioner för att se hur situationen är för ensamkommande barn i Sverige.

"Det är många samhällsaktörer som är inblandade i frågor som rör de ensamkommande barnen och det är risk för att saker faller mellan stolarna och att barnens rättigheter inte beaktas i tillräcklig omfattning", säger justitieombudsmannen Stefan Holgersson i ett pressmeddelande.

Det kommer in ganska många JO-anmälningar som har med ensamkommande barn att göra och tendensen är att anmälningarna ökar, enligt JO. Anmälningarna handlar bland annat om placeringen av barnen eller deras skolgång.

Om inspektionerna ska göras på exempelvis HVB-hem framgår inte. De ska inledas under hösten 2016 och hålla på fram till sista mars 2017.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset