– Den som faktiskt vågar prova på säljaryrket får en fin merit för framtiden, oavsett vilken inriktning man väljer senare i arbetslivet, säger Helena Bombas- Holmström, Uniflex Rekrytering.
– Den som faktiskt vågar prova på säljaryrket får en fin merit för framtiden, oavsett vilken inriktning man väljer senare i arbetslivet, säger Helena Bombas- Holmström, Uniflex Rekrytering.

Arbetsgivarna vill anställa men får allt större problem med att hitta personal med rätt kompetens. Säljare är svårast att rekrytera.

En undersökning som arbetslivspanelen ManpowerGroup genomför varje år visar att svenska företag får det allt svårare att hitta rätt personal. 2011 uppgav 17 procent av tillfrågade arbetsgivare att de hade problem med att rekrytera personal med rätt kompetens, i år är de 36 procent. 

Svenskt Näringsliv gör liknande undersökningar som pekar åt samma håll.  

– Den främsta förklaringen vi får är att arbetsgivarna saknar sökande med relevant yrkeserfarenhet, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. 

Han menar att problem med att rekrytera får negativa konsekvenser för företagens möjligheter att växa. 

– Man måste se till att det finns en bra och fungerande samverkan mellan skola och näringsliv, så att man kommer ut på praktikplatser och sommarjobb och som ung kan bygga upp en viss erfarenhet från yrket, säger Patrik Karlsson. 

Enligt Arbetsförmedlingen finns rekryteringsproblem särskilt inom vissa områden, som data och teknik. Manpower Groups undersökning visar att säljare är den yrkesgrupp som företag har svårast att rekrytera. Helena Bombas-Holmström, affärsområdeschef på bemanningsföretaget Uniflex, menar att det kan bero på missuppfattningar om yrket. 

– De som faktiskt vågar prova på säljaryrket får en fin merit för framtiden. Vi som jobbar med rekrytering ser det som positivt, oavsett vilken inriktning man väljer senare i arbetslivet, säger hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset