JOHAN NORBERG: Det var framtidens bränsle. Etanolet subventionerades hårt och alla större bensinmackar tvingades i praktiken bygga etanolpumpar. Påhejad av Miljöpartiet tänkte den socialdemokratiska statsministern Göran Persson att detta biobränsle skulle bygga ”det gröna folkhemmet” och den borgerliga regeringen var lika entusiastisk. Centerns Maud Olofsson såg framför sig en helt ny industri med etanolfabriker längs den svenska kusten.

Nu är framtiden här, och den ser lite annorlunda ut. ”Vill du slippa problem så kör på bensin”, säger en Volvomekaniker till Svenska Dagbladet efter en rad motorhaverier. Andra är än mer kritiska till etanolen. Försäljningen har kollapsat och vi fick aldrig de nya, stora etanolexportörerna. Det blev inte så miljövänligt som vi hoppades och kritiken mot att stoppa potentiella livsmedel i våra bränsletankar växte när de globala matpriserna ökade.

Kvar står bensinstationer som har tvingats investera runt en miljard kronor i pumpar som nästan ingen använder. En vanlig bensinmack med små marginaler tvingades av våra politiker att satsa hundratusentals kronor i nya cisterner och tankar för ett bränsle som de aldrig trodde på. Ett resultat är utbredd mackdöd på landsbygden. Sedan 2005 har mer än tusen bensinstationer lagt ned – ungefär en fjärdedel av alla vi hade. I stora delar av Sverige måste folk nu ta omvägar på många mil bara för att tanka, vilket knappast är särskilt miljövänligt. Politikerna har ändrat sig och etanol får inte längre samma subventioner.

Om jag just hade tagit folks pengar och förstört hundratals företag på ett projekt jag inte längre tror på skulle jag vara lite ödmjuk. Jag skulle dra slutsatsen att vi behöver grönare bränslen, men att jag inte nödvändigtvis vet vilket av dem som kommer att vara bäst i framtiden. Därför skulle jag beskatta smutsiga bränslen och sedan låta forskare, bensinmackar och konsumenter själva välja vilka lösningar som fungerar bäst. Och om jag verkligen var säker på att jag hade hittat framtidens bränsle skulle jag i alla fall ha hedern att satsa alla mina egna sparmedel på det innan jag tvingade andra att betala för det.

Men så fungerar inte svenska politiker. De byter ständigt favoritlösning, men föreställningen att de vet bäst och att vi ska betala för det rubbas inte. Just nu är det fordonsgas som får skattesubventioner. Frågan är bara hur bensinmackarna ska övertygas att göra ännu dyrare investeringar i fordonsgas när politikerna hela tiden ändrar spelreglerna.

+ Vitsippor. Så mycket livsglädje i en så liten blomma.

– Den egyptiska militärregimen. Den arabiska våren har resulterat i nytt förtryck och hundratals dödsdomar. Tystnaden i väst är skriande.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset