För en allergisk person kan jordnötter vara dödliga. Arkivbild.
För en allergisk person kan jordnötter vara dödliga. Arkivbild.
Hälsa TT

Ett plåster med små doser av jordnötsprotein kan hjälpa personer med allergier. Bäst är effekten bland barn.

Jordnötsallergi är en vanlig födoämnesallergi som kan resultera i en dödlig överkänslighetsreaktion. Ny forskning visar dock att kroppen kan bilda en skyddande immunitet om barn utsätts för små doser av det allergiframkallande proteinet tidigt i livet, genom små smakportioner.

Nu har ett internationellt forskarteam tagit fram ett plåster som frisätter olika doser av jordnötsprotein, skriver Dagens Medicin.

Risken för kraftiga immunologiska reaktioner är troligtvis mindre när jordnötsprotein tillförs i små mängder via huden än via smakportioner som är fallet i dag, säger Göran Wennergren, barnallergolog vid Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, till tidningen.

Tio gånger

I den aktuella studien ingick 221 barn och vuxna med jordnötsallergi. Via lottning fick de varje dag ett plåster som antingen frisatte jordnötsprotein i olika doser eller verkningslöst placebo.

Effekten mättes efter tolv månader och målet var att deltagarna skulle tåla en minst tio gånger högre dos av jordnötsprotein än de reagerat på tidigare.

Bäst effekt syntes bland barn och bland dem som fick 250 mikrogram jordnötsprotein, vilket var den högsta dosen. Bland dessa uppnådde 53 procent tolerans. Motsvarande siffra i placebogruppen var 19 procent.

Fick inte vara med

Att effekten är så hög inom placebogruppen är något förvånande. Möjligtvis fanns här patienter som tidigare reagerat på väldigt låga koncentrationer av jordnötter, säger Göran Wennergren.

En brist med studien, som publiceras i tidskriften Jama, är att de svårast sjuka patienterna, de som haft en mycket kraftig reaktion, inte fick delta, anser enligt Göran Wennergren.

Jag skulle gärna vilja se hur plåstret fungerar på dessa patienter som är allra känsligast, säger han.
För en allergisk person kan jordnötter vara dödliga. Arkivbild.
För en allergisk person kan jordnötter vara dödliga. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset