Ingen ville lyssna på Juha Pitkänen, 50. Som ett sista, desperat försök, söker han nu uppmärksamhet genom att ställa sig utanför Försäkringskassan med ett plakat där han vädjar om hjälp.

Karolina Skoglund

Trots två hjärtinfarter och noll arbetsförmåga, som en läkare intygar, nekas Juha sjukpenning. 

Juha Pitkänen, 50, har haft två hjärtinfarkter. Den senaste 2008. Han har även diabetes och är deprimerad. Men Försäkringskassan tyckte inte att det räckte för sjukpenning, enligt honom. Detta trots läkarintyg från sjukhuset som hävdar att han inte har den kapacitet som krävs. I intyget som Metro tagit del av, daterat den 20 januari, står det: 

"I nuläge inte förmedelbar på arbetsmarknad, oavsett sysselsättning."

Juha Pitkänen säger till Metro att han i flera år stridit med Försäkringskassan utan resultat – och fick därför nog. En sista utväg var då att ställa sig med en skylt utanför.  

– Förr eller senare måste de väl komma ut? Jag hoppas att de ser mig nu åtminstone, i bästa fall hjälper de mig. Jag har haft socialbidrag tidigare men orkade till slut inte med att totalt vända ut och in på mig själv, som krävs, säger han.

Under den korta perioden som Metro står invid Juha stannar flera personer. De vi ge honom tips och hjälp. En person tar upp sin mobiltelefon och ger honom numret till en läkare. ”Du behöver ett bättre intyg” säger mannen till Juha.

– Uppenbarligen förstår ju folk vad jag går igenom. Det är fint att de vill hjälpa, säger han.  

Marie Jalkebo, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, säger att ett läkarintyg väger tungt: 

– Men det är å andra sidan bara en del i underlaget. Det är inte så att vi ifrågasätter en hjärtinfarkt. Men man måste ha sjukpenninggrundad inkomst, sjukdagar kvar och så vidare. Kundernas berättelse går ibland isär mer vår om varför de inte får sjukersättning. 

Vad kan man göra i Juhas situation då? 

– Vi informerar alltid om att man alltid kan göra omprövningar och innan vi fattar ett beslut. Och när beslutet kommer så förklarar vi varför. Då har man möjlighet att komma mer andra eller fler intyg och så vidare om det behövs. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset