Linda Kron är jurist på Stance juristbyrå och är specialiserad inom bostadsjuridik.
Linda Kron är jurist på Stance juristbyrå och är specialiserad inom bostadsjuridik.

En bostadsmarknad som ser helt annorlunda ut i dag än för två år sedan har gjort att den ekonomiska situationen har förändrats för många. För den som skrivit på ett avtal om att köpa nyproduktion kan det innebära att man inte har råd att betala bostaden när köpet väl ska genomföras. Därmed riskerar man att tvingas betala stora skadestånd.

Sedan bostadspriserna började falla för ett par månader sedan är det många som känner en oro. De som skrivit på ett förhandsavtal för en nybyggd bostad står inför en extra svår situation. När avtalen skrevs, kanske redan så tidigt som för två år sedan, såg marknaden helt annorlunda ut. För att ha råd att köpa nyproduktionen behöver man ofta sälja sin nuvarande bostad. Men eftersom bostadspriserna nu har sjunkit riskerar många att få ut mindre pengar än beräknat.

– Ett förhandsavtal är bindande och väldigt svårt att ta sig ur utan att riskera skadeståndsansvar. Det finns många som har problem att fullfölja sin affär eftersom bankerna säger nej. Många har inte den ekonomiska förmågan att fullfölja avtalet även om de vill. Jag har pratat med många som är väldigt rädda för vad som kommer att hända nu, säger Linda Kron, jurist på Stance juristbyrå.

LÄS MER: Nybyggda lägenheter till salu ökar kraftigt

Linda Kron, som är specialiserad inom bostadsjuridik, menar att konsumentskyddet ofta är väldigt svagt när det kommer till förhandsavtal. Om du inte har råd att köpa den nybyggda bostaden och föreningen måste sälja den till någon annan för ett lägre pris riskerar du att behöva stå för hela mellanskillnaden.

– Konsumenten är svag i förhållande till föreningen. Konsumenten har en dålig juridisk grund kunskapsmässigt medan föreningarna många gånger har flera involverade jurister. De går igenom avtalen så att de är förmånliga för föreningen, inte konsumenten, säger Linda Kron.

Genom ett förhandsavtal ingår du och föreningen en bindande överenskommelse om att bostaden inom en viss tid ska upplåtas till dig, alltså att du får rätt att nyttja bostaden. Enligt Linda Kron är grundtanken att upplåtelsen ska ske i samband med inflyttningen i bostaden. Om bygget blir försenat och datum för upplåtelsen skulle skjutas fram har du som konsument rätt att dra dig ur avtalet.

LÄS MER: Så dålig koll har bostadsrättsägare på föreningens ekonomi

– Men här finns det ett gigantiskt kryphål i lagen. Om byggnationen tar längre tid än man räknat med upplåter många föreningar ändå bostaden i tid enligt avtalet. Men tillträde till bostaden sker inte förrän långt senare. Många föreningar upplåter då alltså rätten till att nyttja en bostad som inte finns. Enligt lagtexten finns inget hinder för att upplåtelse sker i förväg, men enligt min mening är det sannolikt inte ett tillåtet eller lämpligt tillvägagångssätt.

Vad ska man göra om man befinner sig i en situation där man inte kan betala för bostaden men har skrivit på ett förhandsavtal?

– Ta kontakt med en jurist och försök att förhandla fram en lösning med föreningen genom juristen. Tanken med förhandsavtal är att de ska vara bindande, men det kan finnas möjlighet att frångå avtalet genom att till exempel jämka eller förhandla fram ett hävningsavtal. Kommer man inte överens finns det bara en instans där du kan pröva frågan och det är domstolen, säger Linda Kron.

Hon menar att många inte vågar ta sitt ärende till domstol på grund av att det innebär stora ekonomiska risker.

– Men jag tror att många kan ha goda chanser att jämka avtalen om de tar sitt case till domstol. När man skriver på avtalet är det vissa specifika förutsättningar som gäller. Förändras förutsättningarna markant är det något man kan ta med sig och lyfta fram i domstolen tillsammans med andra aspekter i avtalet och dess tillkomst.

LÄS MER: Expertens råd: 6 saker att tänka på när du inreder nyproduktion

Linda Krons bostadstips

  • Köp inte en nyproduktion där bygget ännu inte kommit igång och där upplåtelsen och tillträdet ligger långt fram i tiden. Du vet inte hur din ekonomiska situation ser ut då.
  • Läs igenom avtalen väldigt noga innan du skriver på ett kontrakt för en ny bostad.
  • Om du vill ha extra stöd kan du vända dig till en jurist. Det kan ge dig ett hum om vilka potentiella risker det finns.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset