Justitieminister Morgan Johansson (S) har sett inslaget "Efter övergreppet" där fyra kvinnor berättar om reaktionerna de fick från omgivningen efter de blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp. "Det berörde mig starkt", säger han till Metro.


Metro TV:s inslag ”Efter övergreppet” har väckt starka reaktioner.

Justitieminister Morgan Johansson (S) är en av de som sett filmen och han säger att det är modigt av kvinnorna som medverkar i filmen att träda fram och berätta vad de gått genom.

– Vi behöver prata mer om mäns våld mot kvinnor. Metros kampanj är ett exempel på det.

LÄS MER: ”Efter övergreppet – ‘De sa att jag skulle tänka på hans familj'”

Många kvinnor som blivit utsatta för övergrepp vittnar om att de möts av hat, tvivel och kommentarer som ”du får skylla dig själv” – en attityd som Morgan Johansson menar behöver förändras.

– Ingen som utsätts för ett övergrepp ska behöva känna skam eller skuld. Ansvaret för ett övergrepp ligger alltid på förövaren, säger han och fortsätter:

– En dimension som har tillkommit de senaste åren är spridningen av hot, hat och övergrepp på nätet. Och nätet glömmer aldrig så kränkningarna kan fortsätta. Men samtidigt har medvetenheten om sexuella övergrepp generellt ökat och det är bra.

LÄS MER: ”Har du blivit utsatt? Hit kan du vända dig”

Samtidigt kan politikerna göra mycket för att fler ska våga berätta om övergreppen de blivit utsatta för.

–  Vi kan skapa förutsättningar för att gärningsmän straffas genom den lagstiftning vi väljer och genom att våra myndigheter prioriterar och arbetar effektivt med dessa brott. Förtroende för myndigheter krävs för att de som utsätts för övergrepp ska vilja berätta.  Vi kan påverka mycket genom hur vi pratar om dessa frågor. Sen handlar det ju också om vilka beslut vi fattar.

Vad kan politikerna göra för att fler sexualbrottslingar ska fällas och att offren samtidigt skyddas? 

– Vi måste ha en sexualbrottslagstiftning som bättre än i dag värnar den sexuella integriteten. Därför arbetar 2014 års sexualbrottskommitté med förslag om hur både lagstiftningen och stödet till de som utsätts kan förbättras. Förslagen ska redovisas i oktober i år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset