Djurskyddet är ett kvalitetssignum för svensk köttproduktion. Men den tiden kan snart vara förbi, skriver debattören Jytte Guteland (S).

TT

För att svensk livsmedelsproduktion ska stärkas och utvecklas behöver vi hålla fast vid ett djurskydd som även fortsättningsvis ligger i framkant. På längre sikt har vi inte möjlighet att konkurrera med låga kostnader och sämre kvalitet. Djurskyddet är ett kvalitetssignum för svensk köttproduktion i en tid när allt fler väljer att handla etiskt. I dag kan vi skönja en annan, och för den svenska modellen, mer oroande utveckling. Framför allt är det försöken med lägre djurskyddsregler inom grisproduktionen som oroar.

Ekot uppmärksammade i veckan SLU:s ansökan om att få genomföra försök med att fixera suggor, för att se om detta kan minska spädgrisdödligheten. Tidigare i år fick ett liknande branschförsök, det så kallade Djuromsorgsprogrammet, tung kritik. När dess ansökan och djurförsöksetiska tillstånd granskades var det snarare kostnadsbesparingar som framstod som främsta drivkraft.

Branschprogrammet vill på flera punkter ha sänkta djurskyddskrav, utan att kompensera med andra mer ambitiösa åtgärder, eller att transparent utvärdera åtgärdernas påverkan på suggorna. I programmet vill man bland annat införa kortare avvänjningstid för kultingarna, fixering av suggan med hjälp av skyddsgrindar samt fler slaktgrisar i befintliga boxar. Vissa debattörer menar att sänkt djurskydd är nödvändigt för att höja svensk köttproduktions konkurrenskraft.

Jag är övertygad om att det är precis tvärt om. Det är självklart positivt att utreda de näringspolitiska villkoren för grisproduktionen och titta på förbättringar som kan öka lönsamheten. Men lösningar som sker på bekostnad av vår goda djurvälfärd kommer alltid vara kontroproduktiva i en tid när allt fler konsumenter efterfrågar etisk produktion.

I dagarna presenterade KRAV statistik som visar att antalet KRAV-ekologiska grisar i Sverige ökade med nästan 50 procent under 2014. Under 2015 spår organisationen en utveckling med nya producenter och ca 10 000 fler grisar som får beta utomhus, böka i jorden och bada gyttjebad under minst fyra sommarmånader. Detta är ett tecken på att konsumenternas medvetenhet och vilja att handla etiskt faktiskt ökar. Under 2014 sålde ICA 20 procent mer svenskproducerat griskött än under 2013. Det motsvarar 150 000 fler svenska grisar 2014 än 2013 bara till ICA-butikerna. Även den försäljningsökningen bygger på konsumenternas förtroende för en bra djurhållning oavsett om grisarna är ekologiska eller konventionella.

Att sänka svenska djurskyddsregler till EU-nivå skulle riskera att snabbt rasera det mödosamt uppbyggda förtroendekapitalet och därmed göra näringen en otjänst. Sverige har sedan 20 år varit pådrivande för ett starkare djurskydd i EU. Och EU-lagstiftningen har närmat sig den svenska nivån. När direktiven för grisar och fjäderfä sågs över ledde det till skärpta EU-regler för animalieproduktionen.

2012 infördes t ex ett generellt förbud i hela EU mot att hålla värphöns i oinredda burar. Detta förbud var en direkt konsekvens av att Sverige gått före i reglerna och sedan 2004 kunnat visa att höns i inredda burar eller i frigående system kan vara lönsamma. Nyligen fick jag och ett antal kollegor positiva svar på de frågor vi ställt till EU-kommissionen om tillämpningen av EU:s regelverk för grisproduktionen. Kommissionen planerar striktare kontrollåtgärder och nya riktlinjer till medlemsländerna. För flera bryter tyvärr fortfarande mot reglerna. Här finns även fortsättningsvis en viktig utmaning för oss svenska EU-politiker. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har nyligen inlett arbetet med en ambitiös och heltäckande strategi för svensk livsmedelsproduktion.

Jag vill uppmana landsbygdsministern att bygga strategin för animalieproduktionen kring ett fortsatt högt djurskydd och tydligare konsumentinformation. Skulle vi förlora konsumentförtroendet så finns det inget som på sikt motiverar till att handla ett dyrare svenskt kött.

Jytte Guteland (S)
Europaparlamentariker

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset