Köttätande växt blir vegetarian – av avgaser Bilden föreställer en köttätande växt från Sydostasien som fångar insekter och grodor i decimeterhöga kärl fyllda med frätande syra.
Köttätande växt blir vegetarian – av avgaser Bilden föreställer en köttätande växt från Sydostasien som fångar insekter och grodor i decimeterhöga kärl fyllda med frätande syra.

Utsläpp från trafik och fabriker har förändrat växternas näringsbehov. Köttätande växter har tappat sin aptit, visar ny forskning.

Växten rundsileshår använder klibbiga blad för att fånga insekter som den sedan bryter ner för att få näring. Men nu har den köttätande växten tröttnat på sin föda. Luftföroreningar gör att den inte längre har aptit för insekter.
– Växten blir frodigare med större blad men har inte lika stort behov av att fånga insekter för sin näring, säger Håkan Rydin, professor i växtekologi i ett uttalande.

Forskare vid Uppsala universitet har studerat myrar där växten rundsileshår är vanligt förekommande. Växten behöver kväve och hämtar vanligtvis detta från insekter. Men när forskarna studerade den köttätande växten såg de att den fick sitt kväve från den förorenade luften i stället för insekter.

I områden med mindre föroreningar fick växten 57 procent av sitt kväve från insekter. Men i förorenade miljöer var motsvarande siffra så låg som 22 procent. Forskarnas resultat ska nu presenteras i vetenskapliga tidsskriften New Phytologist.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset