Västra Götalandsregionen bör bötfällas för felaktig upphandling av utskrifter av det läkare säger i patientjournaler, enligt Konkurrensverket. Arkivbild.
Västra Götalandsregionen bör bötfällas för felaktig upphandling av utskrifter av det läkare säger i patientjournaler, enligt Konkurrensverket. Arkivbild.

Konkurrensverket stämmer Västra Götalandsregionen för vad som beskrivs som en felaktigt gjord upphandling av journalhanteringstjänster. Böterna kan hamna på 450 000 kronor.

Stämningen rör ett ettårigt avtal som förlängs automatiskt om det inte sägs upp, som träffades med ett bemanningsföretag i oktober 2015, enligt ett pressmeddelande från Konkurrensverket.

Tjänsterna som köptes var utskrifter av vad läkare dikterar till patientjournaler.

Regionen hade räknat med att kostnaderna för avtalet skulle ligga under gränsen för direktupphandling varför det aldrig gjordes någon annonserad upphandling.

Men detta visade sig snabbt vara en felbedömning. Enligt verket ska tjänster inom ramen för avtalet för 2,3 miljoner kronor ha avropats under perioden oktober 2015–juli 2016. Detta innebär att regionen utan dröjsmål måste inleda ett nytt annonserat upphandlingsförfarande.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset