Ekonomi TT

Det kanadensiska projekteringsföretaget Canadian Cobalt Project Inc. från Toronto har lämnat in en ansökan om att få ensamrätt till att undersöka om det är möjligt att bryta koppar, kobolt och andra mineraler i ett område utmed Bråviken utanför Nyköping, rapporterar Norrköpings tidningar.

Området, där det bröts koppar redan under 1400-talet, är en mil långt och en halvmil brett och ligger mellan Sandvik i Östergötland och Hummelvik i Södermanland.

Ärendet ligger på remiss hos de berörda länsstyrelserna och kommunerna som har till den 25 januari på sig att yttra sig. Det har varit ute på remiss tidigare, men då var det önskvärda området mycket mindre. Nyköpings kommun hade då invändningar mot att gruvdrift skulle inverka negativt på miljö och friluftsliv i omgivningarna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset