Karam Ghazzi, 29, kom till Sverige med sina föräldrar under sensommaren 2012. Han är född och uppväxt i Syrien men ska utvisas till Libanon. Här är Karams berättelse.

Karam är född i Aleppo i västra Syrien och det är där han gått i skolan, varit med i stadens scoutkår och jobbat i butiker och på flygplatsen. Karams pappa Eghnateos Ghazzi är född i Libanon, men flyttade till Syrien som 20-åring. Enligt syrisk lagstiftning ”ärver” barn som är födda i Syrien sina fäders medborgarskap. Hans mamma Mona är däremot syrier. Karam har ansökt om att bli syrisk medborgare, men fått nej eftersom hans pappa är från Libanon.

► LÄS MER: Tiotusentals på flykt från Aleppo 

När kriget kom till Aleppo beslutade sig familjen att lämna allt och ta sig till Sverige där hans bror och hans familj och en rad kusiner bor.
– Vi trodde att Sverige skulle hjälpa oss. Vi har lämnat flera papper som bevis för att vi är från Syrien. Jag trodde att det var deras mål att hjälpa alla som drabbats av kriget, säger han till Metro. 
 

► LÄS MER: Nada Zaito: Vi har rest hundratals mil för att leva i fred – inte för att förstöra Sverige 
 
Han blev därför chockad när han fick avslag på sin asylansökan hos Migrationsverket. När Metro träffar honom har han med sig sin bror som tolkar, även om han kan lite svenska är det lättare för honom att berätta på hemspråket. Karam ansökte om asyl i december 2012. Ansökan avslogs och i februari 2014 ansökte han i stället om uppehålls- och arbetstillstånd via Migrationsverket. Han fick nej den gången också.
– När jag fick veta att jag fick avslag och inte kommer att få permanent uppehållstillstånd blev jag ledsen och jag försökte göra allt. Ett litet ord har förstört hela mitt liv.
– Vi kom hit och berättade sanningen, jag känner många som fått uppehållstillstånd som har andra nationaliteter men som har ljugit för myndigheterna och sagt att de varit syriska medborgare, trots att de aldrig bott i Syrien, säger han. 

► LÄS MER: Larm: Migrationsverkets personal tvingas jobba 22 timmar i sträck 

Migrationsverket uppger till Metro att de inte tvivlar på att Karams hemvist är Syrien, men att de hanterar hans ärende utifrån det land han är medborgare i.
– Libanon har påverkats av konflikten i Syrien, inte minst genom att en bra bit över en miljon syrier flytt till landet. Den allmänna situationen i Libanon är dock inte sådan att den kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd, men det kan finnas enskilda individer som har sådana skäl. Vi följer utvecklingen i landet noga. Men i det här ärendet har varken Migrationsverket eller domstolarna kommit fram till att det finns grund för att bevilja honom asyl, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst.

► LÄS MER: Ekonomen Emy 25, flydde från kriget i Syrien: "Började från noll igen"

När Karams utvisning kommer att genomföras är oklart. Han tappade sin plånbok där passet låg och har fått nej när han försökt fixa nytt pass via Libanons ambassad.


Även Karams föräldrar som är 87 och 65 år gamla har fått avslag på sin gemensamma asylansökan och kommer att utvisas till Libanon som det ser ut just nu. Karams pappa fått en allvarlig cancerform och kommer inte att få den vård han behöver om de utvisas. Föräldrarna har ansökt om verkställighetshinder för deras avvisning, men de har ännu inte fått beslut i ärendet. Karam och hans föräldrar har ingenting i Libanon.
– Jag och mina föräldrar behöver det liv vi kan få här. Vi har ingenstans att åka och vi kommer att få bo på gatan.

► LÄS MER: Paus i FN-ledda Syriensamtal

Så här säger Migrationsverket och Migrationsdomstolarna

På grund av en Scoutresa till Italien som Karam gjorde 2011 behandlades hans ärende enligt Dublinförordningen. Hans föräldrars asylansökan har behandlats för sig.  

Migrationsverket prövar skyddsbehovet en person har enbart mot de länder denne är medborgare i. I just detta fall anses situationen i Libanon inte vara sådan att den kan leda till uppehållstillstånd.

Under 2015 beviljades 51 personer från Libanon asyl i Sverige, av dem fick 20 det som flyktingar och resterande 21 fick det av ”synnerligen ömmande skäl”.

I vissa fall kan människor beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande skäl. Enligt Migrationsverket handlar det ofta om ärenden där det finns barn eller när den sökande har varit i Sverige under avsevärt längre tid än Karam Ghazzi. Karam Ghazzi har överklagat ärendet till både Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolen avslog hans överklagan 2013 för att de gjorde ”samma bedömning” som Migrationsverket – att Karam inte uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd i Sverige eftersom han är libanesisk medborgare. Ärendet togs till Migrationsöverdomstolen avslog hans överklagan.
 

Karam ansökte om verkställighetshinder för utvisning eftersom han befarar att han tvångsrekryteras till Hizbollah på grund av sin dialekt och kännedom om Syrien vid en utvisning till Libanon. Migrationsverket avslog ansökan och Karam överklagade för att hans asylärende ska få en helt ny prövning. Men Migrationdomstolen ansåg i maj 2015 att inte uppfyller kraven för detta. Hans rädsla för att bli tvångsrekryterad anses av domstolen inte vara ”sådan karaktär” att det kan vara ett hinder mot utvisning. Ärendet togs även till Migrationsöverdomstolen som i juni 2015 beslutade att de inte skulle pröva hans ärende. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Efterflykten